Week van de Liefde | 13 t/m 17 februari 2023

18 januari 2023

Valentijnsdag is de dag van de liefde, daarom wordt er rondom die dag de Week van de Liefde georganiseerd. Tijdens de week besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo aandacht aan het thema seksuele vorming. De week vindt plaats van 13 tot en met 17 februari. Bij aanmelding voor de Week krijgt de school een gratis pakket met promotie- en praktijkmateriaal.

Als scholen zich aanmelden is het de bedoeling dat er minimaal 1 les over relaties en seksualiteit wordt gegeven. Het erkende pakket Lang leve de liefde is hiervoor zeer geschikt. Er zijn ook andere geschikte materialen. Zie: Lesmaterialen Week van de Liefde - Seksuelevorming.nl en Overzicht lesmateriaal - GGD Fryslân (ggdfryslan.nl)

Het thema van dit jaar is: Zijn wie je bent. Iedereen is anders in uiterlijk en achtergrond maar ook in op wat je wel en niet fijn vindt om te doen in bed. De schoolfase is de fase bij uitstek waarin je dat ontdekt en leert hiermee om te gaan. De week van de liefde geeft de school en docenten handvatten om hier op in te spelen in de lessen. Het uiteindelijke doel is structurele aandacht voor het thema relaties en seksualiteit door het op te nemen in het schoolplan.

Meer informatie en aanmelden

Doe mee met de Week van de Liefde - Seksuelevorming.nl