Week tegen pesten | 25 t/m 29 september 2023

07 september 2023

Stichting School en Veiligheid organiseert de Week tegen Pesten van 25 tot en met 29 september 2023. De slogan van de Week is Goed voor elkaar! Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellige en veilige sfeer in de klas. Doe mee en maak een goede start in het nieuwe schooljaar. Speciaal voor de Week tegen pesten is er een video en een lesbrief gemaakt.

Lesbrief en video Iedereen kan helpen in het kort:

  • Leerlingen weten dat er verschillende manieren zijn om op pesten te reageren en de gepeste te helpen.
  • Leerlingen bedenken welke manier bij hen past.
  • Leerlingen oefenen in verschillende situaties met verschillende reacties. Door bijvoorbeeld rollenspel of strip.

Het lesmateriaal is te downloaden via: Pesten bespreken in de klas | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

Meer informatie over de Week: Week Tegen Pesten - 25 t/m 29 september 2023