Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?

01 september 2021

Wil een kind graag op bijvoorbeeld voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Het jeugdfonds is er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als men als gevolg van de coronacrisis geldzorgen heeft. Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het?

1 ) De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld Stichting Leergeld, een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal gebiedsteam. Aanvragen kunnen zowel door ouders als intermediairs gedaan worden via www.samenvoorallekinderen.nl.

2 ) De intermediair doet, in overleg met ouders, een aanvraag.

3 ) Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is.

4 ) Na goedkeuring kunnen ouders hun kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar het kind op les wil.

5 ) Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Men ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? Ga naar samenvoorallekinderen.nl.

Contact

Voor vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan er contact opgenomen worden met het fonds via friesland@jeugdfondssportencultuur.nl of 0513 630 666. Kijk voor meer informatie ook op  https://jeugdfondssportencultuur.nl/friesland