Gendi

19 november 2021

Gendi.nl is de nieuwe website over gender- en seksuele diversiteit. Gendi.nl is er om mensen in het onderwijs te inspireren om met leerlingen te werken aan respect voor diversiteit. Gendi is bedoeld voor het po, vo en mbo.

Gendi begint bij sociale veiligheid op school en trekt daarvoor zo veel mogelijk ‘uit de kast’ op het gebied van lhbti+ en genderdiversiteit: praktische Gendi-tips, lesmaterialen, ervaringsverhalen, eigen filmpjes, fotostrips en meer. Met Gendi.nl hebben leraren alles bij de hand om met leerlingen te werken aan respect voor diversiteit.

Bekijk de website: home - Gendi