Campagne generatie Ja …en? #Ikzegerwatvan

17 mei 2022

Medio april is de campagne Generatie Ja…en? van Rutgers en Atria gestart. De #IkZegErWatVan is in het leven geroepen om stil te staan bij het feit dat jongens en meiden vaak verschillend behandeld worden.

De campagne nodigt studenten uit om hierover in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten met de ‘Generatie Ja…en? Vriendencheck’. Voor professionals in het MBO is de lesbrief van Generatie Ja...en? opgenomen in het lespakket Lang Leve de Liefde.

Meer informatie: Generatie Ja... en? (rutgers.nl)