Week van de liefde | 8 t/m 12 februari 2021

23-12-2020

Week
Doe mee met de Week van de Liefde! Van 8 tot en met 12 februari (de week voor Valentijnsdag) vindt op het voortgezet onderwijs (VO), inclusief praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de Week van de Liefde plaats. Deze week biedt een stimulans om lessen te geven over relaties en seksualiteit. Soa Aids Nederland en Rutgers organiseren deze week in samenwerking met GGD-en.

Wat is de Week van de Liefde?

De Week van de Liefde heeft als doel om scholen kennis te laten maken met het thema relaties en seksualiteit. Deze week is een goed begin om op een leuke manier schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. Dit doen scholen door erkende lesprogramma’s* en spellen in te zetten in verschillende leerjaren. Vaak vormt de week aanleiding om het thema structureel op de agenda te zetten.

 

Thema van 2021: Liefde online

Het thema van de Week van de Liefde 2021 is: Liefde online. In deze tijden is men steeds meer online aan het flirten en daten. Wat doen jongeren allemaal online als het gaat om relaties en seks? Deze week geeft docenten handvatten om hierop in te spelen tijdens de lessen. Daarnaast vinden veel ondersteunende activiteiten in de Week van de Liefde ook online plaats.

 

Wat wordt er gedaan in deze week?

1. Lessen

Scholen geven tijdens de week minimaal één les over relaties en seksualiteit, liefst in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Op www.weekvandeliefde.nl vindt u overzichtskaarten met lesmaterialen die u kunt gebruiken per onderwijssetting en leerjaar. Ook zijn hier tips te vinden welke lesmaterialen ingezet kunnen worden rondom het thema ‘Liefde online’.

2. Webinar

  • Op woensdag 10 februari van 15.00-17.00 uur verzorgen Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met Bureau Jeugd & Media een gratis webinar over het thema ‘Liefde online’ voor docenten. Dit webinar gaat in op onderwerpen zoals sexting, grooming en online daten. Op www.weekvandeliefde.nl is meer informatie te vinden over het gratis webinar en kunnen docenten zich aanmelden. Ook docenten die niet deelnemen aan Week van de Liefde kunnen deelnemen.

  • Overige (online) trainingen:
  • Digitale training Lang Leve de Liefde Onderbouw
  • E-learning starten met seksuele vorming


Hoe doet u mee als school?

Wilt u meedoen met de Week van de Liefde? Vul het aanmeldformulier in op www.seksuelevorming.nl/aanmeldformulierweekvandeliefde. U ontvangt posters voor de aankleding van de school en een digitale banner voor op de website. Meer informatie is te vinden op www.weekvandeliefde.nl.

Namens de GGD; veel plezier met de Week van de Liefde!

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN