Week van de Lentekriebels | 15 t/m 19 maart 2021

01-03-2021

Week
Van 15 tot en met 19 maart 2021 is het weer de Week van de Lentekriebels. Het thema van de week is seksuele en gender identiteit. Aandacht voor seksuele diversiteit is verplicht vanuit de kerndoelen. Om elke groep passende lessen te kunnen geven zijn er twee erkende lesmethodes: Kriebels in je buik en Veilig Wijs. Er zijn ook thuislessen.

Op de speciale site van Lentekriebels staan:

  • Lessuggesties en filmpjes
  • Boekenlijsten
  • Info over bestellen van gadgets en materialen
  • Draaiboek Lentekriebels
  • Tips om ouders te betrekken

Meer informatie: Organiseren van de Week | Seksuele vorming

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN