Week tegen kindermishandeling | 18 t/m 24 november 2019

06-11-2019

Week
Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week en een jaar daarna de verhalen en ervaringen van professionals, ouders en kinderen centraal. De week tegen kindermishandeling is dit jaar van 18 tot en met 24 november 2019. De verschillende groepen wordt gevraagd hun verhaal te delen, zodat we hiervan kunnen leren.

30 jaar Rechten van het kind

Op 20 november 2019, tijdens de week, is het dertig jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Dat geeft de week dit jaar een extra dimensie. Met de activiteiten tijdens de Week en het jaar daarna willen we bereiken dat meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Activiteit aanmelden

Het is mogelijk activiteiten aan te melden op de website van de Week. Meld hier jouw activiteit aan.

Zorgen over een kind?

Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis.


Meer informatie

www.weektegenkindermishandeling.nl

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN