Subsidieregeling watertappunt schoolplein

06-05-2019

Subsidieregeling
Een van de maatregelen uit het Preventieakkoord is gericht op het stimuleren van het drinken van kraanwater. Het ministerie van VWS heeft JOGG en Gezonde School gevraagd een subsidieregeling voor te bereiden voor basisscholen.
Zij kunnen subsidie aanvragen voor de aankoop van een watertappunt voor op het schoolplein. De regeling wordt op dit moment voorbereid en zal naar verwachting nog voor de zomer worden opengesteld. De komende twee jaar kunnen dan zeker 850 scholen gebruik maken van deze subsidieregeling.

Het eerste jaar is de regeling gericht op scholen in het po, mogelijk kunnen in de toekomst ook vo en mbo-scholen hier gebruik van gaan maken. Scholen krijgen een groot deel van de kosten vergoed, maar moeten ook zelf een gedeelte betalen. In JOGG gemeenten kunnen de JOGG-regisseurs een rol spelen bij het vinden van de co-financiering, bijvoorbeeld door gemeenten te vragen in een deel van het benodigde bedrag te voorzien. De regeling wordt t.z.t. onder meer via de nieuwsbrief Gezonde School bekendgemaakt en inschrijven voor de regeling gebeurt via Mijngezondeschool.nl.

Meer informatie? Neem contact op met Martijn Sobels, projectleider communicatie Gezonde School, martijn.sobels@gezondeschool.nl.

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN