Spreekuur op scholen van Halt

12-05-2020

Spreekuur
Spullen vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden: grensoverschrijdend gedrag komt op elke school voor. Halt houdt een spreekuur om dit soort grensoverschrijdend gedrag te bespreken met leerlingen. Op deze manier probeert Halt te voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen.

Leerlingen worden steeds vaker de klas uitgestuurd of zelfs geschorst. Dit is echter vooral een disciplinerende maatregel en geen interventie om jongeren tot inzicht en normbesef te brengen. In samenwerking met de gemeente, het onderwijs, leerplicht, zorg en de politie worden de effectief gebleken onderdelen uit de Halt-interventie daarom preventief ingezet om grensoverschrijdend gedrag op scholen tegen te gaan. Bij het laagdrempelige Halt-spreekuur krijgen jongeren de kans om te leren van hun fouten en recht te zetten wat ze verkeerd hebben gedaan, met als doel ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag niet opnieuw zal voorkomen.


Factsheet over het spreekuur: Factsheet spreekuur Halt

Nieuwsitem NOS: https://nos.nl/artikel/2253070-geschorst-van-school-naar-spreekuur-halt-om-erger-te-voorkomen.html

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN