Seksuele voorlichting, training in het Vlaggensysteem

06-11-2019

Seksuele
Elke medewerker op een school heeft wel eens te maken met voorvallen die te maken hebben met de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Meestal gaat dit om gezond seksueel gedrag dat past bij de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren. Maar hoe bepaal je nu wat gezond of grensoverschrijdend seksueel gedrag is? Hiervoor bestaat een hele mooie methodiek genaamd het Vlaggensysteem.

De methodiek gaat in op de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en helpt om seksueel gedrag te duiden en hier adequaat op te reageren. Voor werknemers van basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe bestaat de kans om kennis te maken met dit systeem. Er zijn de volgende mogelijkheden:

  • Een kennismaking met het Vlaggensysteem (60 minuten)
  • Een workshop over het Vlaggensysteem (3 uren)
  • De uitgebreide training (2 dagdelen en 3 uren per keer)

Het is mogelijk om het bovenstaande in company te doen op eigen locatie of op inschrijving op een locatie van de GGD.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Mooij, tineke.mooij@ggdgroningen.nl.
Voor meer informatie over het Vlaggensysteem kunt u de website www.vlaggensysteem.nl raadplegen.

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN