Richtlijnen ventilatie schoolgebouwen

01-03-2021

Richtlijnen
Lesopafstand.nl biedt scholen in coronatijd de nodige informatie over afstandsonderwijs. De site bevat nu ook een themapagina over ventilatie. Hier lees je meer over de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona en over de stappen die scholen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de hun gebouwen aan de geldende eisen voldoen.

Bekijk de themapagina over ventilatie: Ventilatie (lesopafstand.nl)

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN