Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School

08-03-2019

Nieuwe
Heeft u aandacht voor gezonde leefstijl binnen uw school en wilt u een Gezonde School worden en blijven? Vraag dan het Ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. Van 4 maart tot en met 18 april 2019 kunnen scholen zich hiervoor inschrijven.

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde school helpt uw school om Gezonde School te worden. De ondersteuning bestaat uit een bedrag van € 3000,=. Met dit geld kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Verder kunt u het bedrag gebruiken voor Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat. Naast het bedrag van 3000 euro krijgt de school 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School adviseur van GGD Fryslân. Kijk voor meer informatie op: www.Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.

Toekenning

Alle scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs kunnen het Ondersteuningsaanbod aanvragen. Voor het schooljaar 2019- 2020 krijgen maximaal 550 scholen ondersteuning toegekend. Bij een overschrijding van het aantal aanmeldingen wordt voor de toekenning een aantal criteria gehanteerd. Kijk voor meer informatie op www.Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod

De toekenning vindt plaats in mei 2019, zodat de school tijdig een coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema's kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan 2019 - 2020.

Ondersteuningsaanbod aanvragen?

Op de pagina www.Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod kunt u de aanvraag doen. Wilt u de nieuwsbriefspecial over het Ondersteuningsaanbod ontvangen en heeft u zich nog niet aangemeld voor de Gezonde School nieuwsbrief? Meld u dan aan.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN