Lekker naar buiten! Met subsidie jong leren eten 2019/2020

13-09-2019

Lekker
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moes tuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van maximaal € 2.000 beschikbaar.

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Schooljaar 2018/2019 maakten al 370 scholen gebruik van deze subsidie. De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het programma Gezonde School.

De subsidie kan een mooi opstapje zijn om Gezonde School te worden. Scholen kunnen via www.mijngezondeschool.nl de subsidie aanvragen. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. 

Kijk op de website van Jong Leren Eten voor informatie en voorbeelden www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten.

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN