Lekker naar buiten met de subsidie Jong Leren Eten

06-11-2018

Lekker
Vanaf donderdag 1 november 2018 kunnen alle po, vo en mbo scholen gebruik maken van de nieuwe subsidie Jong Leren Eten. Onder het motto: "lekker naar buiten!" kunnen scholen een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor moestuinieren, koken, een excursie of gastles. Per schoollocatie is een maximum bedrag van 2000, - euro beschikbaar.

"Met deze subsidie willen we kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voeding, zodat zij leren gezonde en duurzame keuzes te maken. Belangrijk is dat scholen er op uit gaan en ervaringsgericht leren. Denk daarbij aan les op een boerderij of moestuin, een bezoek aan stadlandbouw of een gezonde kookworkshop in een kookstudio. De subsidie is dan een tegemoetkoming in de kosten voor de toegang, voor een gastdocent, maar ook voor ondersteunende materialen zoals gereedschap, kookgerei en kookingrediënten."


Spelregels

Aan de subsidie Jong Leren is een aantal spelregels verbonden. Er is een maximum bedrag beschikbaar per klas en per activiteit en per school(locatie). Verder geldt op = op. Door na afloop van de activiteit een aantal vragen te beantwoorden, verantwoorden scholen de juiste besteding van de subsidie. Elke school kan gebruik maken van de subsidie. Per schooljaar kunnen ruim 300 scholen gebruik maken van de subsidie.

Gezonde school

De uitvoering van de subsidieregeling vindt plaats in samenwerking met het programma Gezonde School. Met één account kunnen scholen de subsidie Jong Leren Eten of een vignet Gezonde School aanvragen of gebruik maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Waar mogelijk worden scholen gewezen op erkend lesmateriaal binnen het thema voeding. Daarmee zetten scholen al een eerste stap om Gezonde School te worden.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie: www.jonglereneten.nl
Aanvragen voor scholen: www.mijngezondeschool.nl

 

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN