Kidsweek in de klas

30-10-2020

Kidsweek
Hoewel (online) experimenteren met relaties en seksualiteit hoort bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren, brengt het ook risico’s met zich mee. In sommige gevallen kan het uitmonden in seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals grooming, sextortion en wraakporno of zelfs geweld. Kidsweek in de Klas heeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en Rutgers lesmateriaal ontwikkeld voor leerlingen in groep 7/8 van het basisonderwijs.

Aan de hand van dit lespakket kunt u dit onderwerp bespreekbaar maken. Het lespakket sluit aan op kerndoel 38 volgens www.tule.slo.nl.

Het lespakket is hier te vinden.

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN