Jongeren nog steeds gelukkig, maar ervaren steeds meer druk door schoolwerk

29-10-2018

Jongeren
Nederlandse jongeren zijn nog steeds gelukkig en blij met hun sociale relaties, maar er zijn zorgelijke ontwikkelingen.

Zo ervaren ze steeds meer druk door schoolwerk, gebruiken ze minder vaak een condoom en 15- en 16 - jarigen drinken nog altijd veel. Verder blijkt uit het onderzoek dat meisjes vaker problematisch gebruik van sociale media hebben dan jongens. Jongens daarentegen hebben vaker problematisch gamegebruik. Een aanbeveling uit het onderzoek is dat er meer aandacht komt voor risicogroepen. Voorbeelden van risicogroepen zijn: jongeren met een migratieachtergrond, jongeren uit gezinnen met weinig welvaart en jongeren die niet opgroeien met beide ouders.

Meer informatie: www.trimbos.nl

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN