Kinderen goed voorbereid naar voortgezet onderwijs met basispakket Verkeer

06-05-2019

Kinderen
Uit onderzoek blijkt dat kinderen te weinig praktisch verkeersonderwijs krijgen. Ze fietsen steeds minder en gaan op steeds latere leeftijd zelfstandig naar school. Hun verkeersvaardigheid en verkeersinzicht is daardoor onvoldoende voor een veilige oversteek naar het voortgezet onderwijs. Provincie Fryslân (ROF) en Veilig Verkeerd Nederland (VVN) hebben een basispakket met verkeerslessen ontwikkeld waar alle basisscholen in Fryslân gratis gebruik van kunnen maken. De lessen sluiten aan bij kerndoel 35*.
VVN biedt scholen in samenwerking met partners, als SBV, ANWB en fietsersbond verschillende pakketten aan zodat alle kinderen na acht jaar basisschool voldoende verkeersles hebben gehad. De kinderen moeten acht jaar verkeerstheorie krijgen aangevuld met in elk geval één praktische les per jaar. Zo worden er fietslessen aangeboden, lessen over afleiding door smartphones, oversteeklessen en ‘dode hoek’ les. Met de afsluiting van een theoretisch- en praktisch verkeersexamen zouden leerlingen dan voldoende bagage moeten hebben om veilig naar de brugklas te kunnen.

Scholen worden ontlast doordat VVN de lessen organiseert en een jaarplanning voor elke school op maat verzorgt. Zo krijgt een school jaarlijks een voorstel met de lessen die dat jaar gegeven zouden kunnen worden om aan het basispakket te voldoen. Elke school in Fryslân wordt benaderd om mee te doen. Uiteraard kan een school ook zelf contact opnemen met VVN voor het inplannen van een afspraak.

Meedoen is makkelijk!

* de leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument, (domein “mens en samenleving”).

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN