CoronaGedoe

07-07-2020

CoronaGedoe
De kaarten van CoronaGedoe kunnen helpen om samen met leerlingen terug te kijken op de Coronaperiode. Het is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het Voortgezet onderwijs. Het is geschikt voor kinderen van 9 tot 15 jaar. Het doel van het materiaal is het verbeteren van welbevinden in tijden van Corona.

De afbeeldingen en vragen van de kaarten kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van emoties zoals angst, verdriet, boosheid en eenzaamheid. Vooral ook bij het opstarten na de zomervakantie is het belangrijk om op deze tijd terug te kijken en te werken aan een gezonde groepsdynamiek.

Meer informatie: https://www.kieresoe.nl/coronagedoe/

Foto: Gustavo Fring | pexels.com

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN