Checklist lesmateriaal mediawijsheid

29-10-2018

Checklist
Het aanbod mediawijsheid programma's neemt in rap tempo toe. Daarmee rijst ook de vraag hoe effectief al deze programma's zijn. Hoe weet je welke programma's je het beste kunt gebruiken? Om scholen, leerkrachten en mediacoaches te helpen hun weg te vinden in het grote aanbod heeft Mediawijzer.nl een checklist samengesteld met 10 aandachtspunten die kunnen helpen een keuze te maken.

De checklist is te gebruiken voor mediawijsheid, maar ook te gebruiken voor digitale geletterdheid. De 10 aandachtspunten zijn:

  • Is het duidelijk wie het programma heeft ontwikkeld?
  • Is het programma goed onderbouwd?
  • Heeft het programma duidelijke leerdoelen?
  • Sluit het programma aan bij de behoeftes van het kind en de uitvoerder?
  • Sluit het programma aan bij de eigenschappen van de leerlingen?
  • Sluit het programma aan bij de visie van de school?
  • Bevat het programma heldere instructies?
  • Is het duidelijk aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden?
  • Houdt het programma rekening met de sociale omgeving?
  • Is de effectiviteit van het programma bewezen?

Voor een toelichting op de aandachtspunten kijk je op: www.mediawijzer.net

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN