CBS Het Kompas in Heerenveen onthult vignet Sport en bewegen!

05-07-2019

CBS
CBS Het Kompas in Heerenveen is zeer actief op het gebied van sport en bewegen en voldoet hiermee aan de eisen voor het Gezonde School-vignet 'Sport en bewegen'. Op donderdag 4 juli werd dit op feestelijke wijze aan ouders en leerlingen bekendgemaakt.

Basketbalmascotte Binky en directeur Ineke van der Werf kregen de eer om het vignet te onthullen. Aansluitend genoten de kinderen op deze zonnige dag van het jaarlijkse Kompasfeest. Op het grasveld bij het Heidemeer vonden diverse sport- en spelactiviteiten plaats, geheel passend bij het thema.

De school is volop bezig met bewegend leren. Zo staat er op het lesrooster minimaal één lesactiviteit per week buiten gepland met bewegen. De leerlingen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs, er is een structureel aanbod van binnen- en buitenschoolse sportactviteiten en toernooien, topsporters kunnen gebruikmaken van een aangepast lesrooster en is er samenwerking met sportaanbieders en de buurtsportcoach. De kinderen worden gestimuleerd te bewegen. Dit komt ook naar voren tijdens de sociaal emotionele vorming.

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN