Campagne ‘De Scholen Zijn Weer Begonnen’

24-06-2019

Campagne
Na de vakantie start de campagne ‘De Scholen Zijn Weer Begonnen’. Je kent het waarschijnlijk wel van de spandoeken die jaarlijks boven of naast de weg hangen. Dit is ook hét moment voor jullie school om aandacht te vragen voor veilig rijgedrag rondom jouw school en afspraken weer op te helderen.

Om ouders en buurtbewoners in Fryslân te attenderen op het belang van rustig en veilig rijgedrag rond school, kunnen scholen aanhaken op de ansichtkaartenactie ‘Wij gaan weer naar school’. De actie houdt het volgende in:

  1. Scholen vragen bij VVN het gratis OK-pakket aan dat bij de actie hoort. In het pakket zitten 200 OK! kaarten en posters.
  2. Op de poster schrijven de scholen eerder gemaakte afspraken op m.b.t. tot verkeerssituaties rondom. Waar moeten de ouders bijvoorbeeld parkeren? Wat is de gewenste rijrichting in de straat voor school?
  3. De juffen en meesters laten de leerlingen van groep 4 t/m 8 in de eerste of tweede week na de zomervakantie een boodschap schrijven op de achterkant van de OK! kaarten. Dit kunnen hele korte teksten zijn, zoals: “Denk om mij” of “Wij gaan weer naar school”. Het kunnen ook langere teksten zijn, zoals: “Wil je om mij denken en langzaam rijden als ik weer naar school fiets?”. De leerlingen in groep 1, 2 en 3 kunnen bijvoorbeeld een tekening maken over verkeer.
  4. Samen met de juf, meester of verkeersouder delen de leerlingen deze kaarten uit aan omwonenden, passanten bij school en/of ouders of familieleden van de leerlingen.

Wil je met jouw school ook mee doen met deze actie? Dat kan! Stuur een mail naar steunpuntnoord@vvn.nl met je adresgegevens en voor welke school je het wilt aanvragen en ontvang alle benodigde materialen.

Meedoen is gemakkelijk!

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN