Nieuws

Spreekuur op scholen van Halt

Spreekuur op scholen van Halt

12-05-2020

Spullen vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden: grensoverschrijdend gedrag komt op elke school voor. Halt houdt een spreekuur om dit soort grensoverschrijdend gedrag te bespreken met leerlingen. Op deze manier probeert Halt te voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen.
Leren omgaan met Corona

Leren omgaan met Corona

12-05-2020

Corona is ook onder kinderen het gesprek van de dag. Het kan zorgen voor angst en onrust bij kinderen. Educatieve uitgeverij Malmberg heeft uit de lesmaterialen verschillende teksten geselecteerd die de basis kunnen vormen voor een gesprek tussen ouder en kind over het coronavirus, met daarbij tips en handreikingen voor de ouders.
Lesmateriaal over het Coronavirus

Lesmateriaal over het Coronavirus

12-05-2020

Heb je lesmateriaal nodig over het Coronavirus of een andere ziekte? Kijk dan op de themapagina op Wikiwijs.nl.
Lespakket Handen wassen

Lespakket Handen wassen

12-05-2020

Het lespakket is bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en is gemaakt door GGD Hart voor Brabant. Een school is een uitstekende broedplaats voor microben als bacteriën, virussen en schimmels. Zij verspreiden zich via de lucht, ons voedsel, via voorwerpen en onze handen. Ziekteverwekkers worden zo gemakkelijk overgedragen van de ene mens op de andere. Handen wassen is de beste manier om de verspreiding van schadelijke microben te stoppen en zo te vermijden dat we ziek worden.
Stappenplan Opnieuw naar school

Stappenplan Opnieuw naar school

12-05-2020

Vanaf 11 mei zijn de scholen weer voorzichtig beginnen. School en Veiligheid heeft hiervoor een stappenplan gemaakt: 'Opnieuw naar school; een stappenplan voor een goede en vooral sociaal veilige start'.
Nationale Buitenlesdag | 22 september

Nationale Buitenlesdag | 22 september

12-05-2020

Heel veel leerkrachten gaan al met de kinderen naar buiten tijdens de les. De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter presteren! Beestjes zoeken, optellen met sprongen of een geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt voor een Buitenles.
Van 8 naar 1

Van 8 naar 1

12-05-2020

Na de zomervakantie lopen en fietsen de leerlingen uit groep 8 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Meestal betekent dit een nieuwe, langere en soms gevaarlijke route. Alle reden om de leerlingen hier goed op voor te bereiden. De van 8 naar 1 lessen zijn een special op de verkeersmethode en mag VVN in Fryslân aan 50 scholen gratis aanbieden.
Kookchallenge (VO, vóór 21 mei aanmelden)

Kookchallenge (VO, vóór 21 mei aanmelden)

04-05-2020

De presentaties van jongeren op het Voedselcongres van vrijdag 17 april gaan helaas niet door. Daarvoor in de plaats is een nieuwe opdracht bedacht: de kookchallenge. Alle VO scholen uit de Noordelijke provincies kunnen hieraan meedoen. Docenten kunnen hun school hiervoor aanmelden vóór Hemelvaartsdag.
Sociale veiligheid bij les op afstand

Sociale veiligheid bij les op afstand

04-05-2020

In verband met het coronavirus zit iedere leerling door thuisonderwijs fysiek ergens anders achter een beeldscherm. Vaak zonder de camera aan. Hoe voorkomt u dan dat leerlingen elkaar pesten bijvoorbeeld? School en veiligheid geeft tips en advies.
Lentekriebels thuis

Lentekriebels thuis

04-05-2020

De Lentekriebels-lessen kunnen thuis door ouders/verzorgers gegeven worden. Of zelfstandig door kinderen zelf. Het zijn lessen en voor ouders en een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier met kinderen in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit.
Ik eet het beter (thuis aan de slag)

Ik eet het beter (thuis aan de slag)

04-05-2020

Met 'Ik eet het beter thuis' kunnen kinderen zelf aan de slag met het kiezen van gezond eten. Aan de orde komen de volgende vragen: Er is heel veel lekkers te kiezen om je tanden in te zetten. Wat kies jij? Op welke momenten neem je iets? Hoeveel eet of drink je dan?
Van zaadje tot slaatje

Van zaadje tot slaatje

04-05-2020

Van zaadje tot slaatje is een mini-moestuin actie. In een paar weken tijd kweek je zelf je eigen slaatje.
Nieuw lesmateriaal over voedseltransitie (voor VO en MBO)

Nieuw lesmateriaal over voedseltransitie (voor VO en MBO)

04-05-2020

Het lesmateriaal bevat lesstof over verduurzaming van het Nederlands Voedselsysteem en is geschikt voor het VO en het MBO. Docenten kunnen gebruik maken van de wiki Voedseltransitie. De wiki bestaat uit twee delen met in totaal zes lessen. Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding, werkbladen voor de leerlingen, een powerpoint presentatie en achtergrond informatie.
Kinderen informeren en betrekken bij overlijden in coronatijd: een handreiking

Kinderen informeren en betrekken bij overlijden in coronatijd: een handreiking

04-05-2020

Wanneer iemand uit het gezin of in de naaste omgeving op dit moment overlijdt, zijn de mogelijkheden nogal ingeperkt door de voorschriften van RIVM. Daarbij is er een verschil of iemand overlijdt door het coronavirus of door andere oorzaken.
Gezonde school thuis

Gezonde school thuis

04-05-2020

Hoe houden leerlingen/studenten een gezonde leefstijl aan in deze roerige periode met veelal thuisonderwijs? Gezonde school thuis brengt Gezonde School naar de huiskamers met ‘Gezonde School THUIS’. Hiermee reiken wij schooldirecties en leerkrachten praktische adviezen, tips en activiteiten aan die zij kunnen delen met hun leerlingen/studenten.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN