Nieuws

Kidsweek in de klas

Kidsweek in de klas

30-10-2020

Hoewel (online) experimenteren met relaties en seksualiteit hoort bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren, brengt het ook risico’s met zich mee. In sommige gevallen kan het uitmonden in seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals grooming, sextortion en wraakporno of zelfs geweld. Kidsweek in de Klas heeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en Rutgers lesmateriaal ontwikkeld voor leerlingen in groep 7/8 van het basisonderwijs.
Vreedzame kriebels

Vreedzame kriebels

30-10-2020

Een gezonde kijk op relaties en seksualiteit en een open en assertieve houding? Dat gun je toch elke leerling? Maar hoe besteed je op een passende manier aandacht aan dit soms gevoelige thema en hoe pas je dit in je lesrooster? Goed nieuws voor basisscholen! De CED-Groep en Rutgers gaan samen voor je aan de slag onder de naam Vreedzame Kriebels.
Adopteer een peer met de klas!

Adopteer een peer met de klas!

27-10-2020

Plant met je leerlingen een perenboombosje bij de school. Een infoblad vertelt je alles over het planten en de verzorging. Volg met de kinderen hoe het fruit groeit en pluk de peren als ze rijp zijn. Fruit van eigen schoolplein, lekkerder en leerzamer is er niet.
Nieuwe informatieboekjes voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

Nieuwe informatieboekjes voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

27-10-2020

In Nederland hebben gemiddeld vijf kinderen per schoolklas een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Dat zijn jaarlijks 577.000 minderjarige kinderen. Deze kinderen vinden het vaak lastig om over hun thuissituatie te praten. Het Trimbos ontwikkelde een reeks nieuwe informatieboekjes voor (toekomstige) ouders en kinderen van 0-18 jaar om het gesprek hierover te openen.
Wandel de kijkroute | professionalisering in pedagogisch vakmanschap

Wandel de kijkroute | professionalisering in pedagogisch vakmanschap

27-10-2020

Hoe werk je aan een veilige sfeer in de klas rondom seksualiteit en gender? School & Veiligheid filmde vier alledaagse situaties op een middelbare school en maakte er een werkvorm bij voor professionalisering van leraren: de Kijkroute. Met 3 tot 6 collega’s werken aan pedagogisch vakmanschap, rond een spelbord of online.
Gezondheid voorop bij twee praktijkscholen in Drachten

Gezondheid voorop bij twee praktijkscholen in Drachten

27-10-2020

OSG Singelland de Venen en CSG Liudger de Ring in Drachten hebben twee Gezonde School-themacertificaten behaald. Eén voor Bewegen en sport en één voor Voeding. Ze waren al in het bezit van de Gouden Kantine schaal. Daarmee hebben de scholen gezondheid hoog in het vaandel.
Week van de Mediawijsheid | 6 t/m 13 november 2020

Week van de Mediawijsheid | 6 t/m 13 november 2020

27-10-2020

Het thema van de week van de mediawijsheid is dit jaar: wat is jouw digitale balans? Je hebt het zelf in de hand. Jongeren kunnen zelf uitvinden hoe ze media kunnen gebruiken om gezond te blijven en het beste uit hun zelf te halen.
Kern met pit | heb jij een idee voor de buurt?

Kern met pit | heb jij een idee voor de buurt?

05-10-2020

Kern met pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen 1 jaar te realiseren. Wil je een schooltuin aanleggen, een groene speelplaats, een educatieve app over de lokale historie of een leuk voedselinitiatief?
Week tegen kindermishandeling | 16 t/m 22 november 2020

Week tegen kindermishandeling | 16 t/m 22 november 2020

05-10-2020

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem waar we nooit genoeg aandacht aan kunnen besteden.Naar schatting is namelijk bijna één op de dertig kinderen slachtoffer van mishandeling en zijn er ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. De week tegen kindermishandeling is van 16 tot en met 22 november.
Week van de opvoeding 2020 | 5 t/m 11 oktober 2020

Week van de opvoeding 2020 | 5 t/m 11 oktober 2020

28-09-2020

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de Week van de Opvoeding in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals.
SmokeFree Challenge | aanmelden vóór 15 oktober

SmokeFree Challenge | aanmelden vóór 15 oktober

31-08-2020

Roken jouw leerlingen niet? Mooi! Dan is de kans dat ze dat later gaan doen veel kleiner. Help jouw leerlingen om niet te gaan roken door mee te doen aan de Smokefree Challenge! Opgeven kan tot en met donderdag 15 oktober.
Publicatie 'Verbinden voor veiligheid'

Publicatie 'Verbinden voor veiligheid'

24-08-2020

School en Veiligheid heeft een samenvatting gemaakt over het lesgeven op afstand, sociale veiligheid en het belang ervan.
Gratis webinars van GrowWizzKid!

Gratis webinars van GrowWizzKid!

24-08-2020

Aan de slag met een structurele aanpak van een duurzame en gezonde schoolomgeving. Veel scholen worstelen met de vraag hoe je zonder extra tijdsinvestering tóch betekenisvol kunt bijdragen aan een gezonde schoolomgeving.
Rookvrij schoolterrein | inspiratie van scholen voor scholen

Rookvrij schoolterrein | inspiratie van scholen voor scholen

24-08-2020

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij terrein ingevoerd.
Beter weten over eten: alle leeractiviteiten zijn nu beschikbaar!

Beter weten over eten: alle leeractiviteiten zijn nu beschikbaar!

24-08-2020

In mei is het boek ‘Beter weten over eten’ uitgekomen. De redactie is daarna nog een aantal weken bezig geweest om alle leeractiviteiten klaar te maken voor de website.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN