Nieuws

Inschrijving EU-schoolfruit 2015 – 2016 van start op 31 augustus

Inschrijving EU-schoolfruit 2015 – 2016 van start op 31 augustus

31-08-2015

Scholen die meedoen met Eu-schoolfruit ontvangen 21 weken, gratis 3 stuks fruit per leerling per week. De school kan gebruik maken van EU-schoolfruitlessen en materiaal voor het digibord. De school kan zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief basisonderwijs of nieuwsbrief voortgezet onderwijs.
Antipestwet treedt in werking

Antipestwet treedt in werking

26-08-2015

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. Om scholen te ondersteunen hebben de PO- en VO-raad in samenwerking met Stichting School en Veiligheid een modelveiligheidsplan gerealiseerd: het digitaal veiligheidsplan.
Week van de pauzehap

Week van de pauzehap

25-08-2015

Als gezonde start van het schooljaar biedt ‘Ik eet het beter’ het lesprogramma ‘Week van de pauzehap’: vijf dagen in het teken van lekkere en gezonde tussendoortjes. Bij de week hoort een gratis boodschappenpakket boordevol gezonde tussendoortjes. Elke dag eten leerlingen een ander gezond tussendoortje en krijgen ze er opdrachten over. Ze leren en ervaren hoe leuk het is om te kiezen voor lekker eten.
Lancering Leerplankader sport, bewegen en gezonde leefstijl

Lancering Leerplankader sport, bewegen en gezonde leefstijl

25-08-2015

Het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen op scholen en in de kinderopvang. In de wereld vol verleidingen moeten kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar zelf weloverwogen keuzes leren maken ten aanzien van hun leefstijl. Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen.
Nieuw lesmateriaal: OpvoedParty

Nieuw lesmateriaal: OpvoedParty

23-07-2015

Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur, waar in klein gezelschap (vier tot tien deelnemers) onder deskundige leiding met elkaar wordt gediscussieerd over alledaagse opvoedingsvragen.
In gesprek met de jongere van nu

In gesprek met de jongere van nu

23-07-2015

Theatergroep PlayBack is een interactief theater voor jongeren, hun ouders en docenten. PlayBack zoekt jongeren op tussen de 12 en 18 jaar. Professionele acteurs toeren langs middelbare scholen en ROC’s. Zonder te oordelen gaan ze op speelse wijze in gesprek met leerlingen over maatschappelijke thema’s. Met de nodige humor prikkelen ze hen om na te denken en zelfinzicht te ontwikkelen. Na het praten en spelen met de jongeren stopt het niet.
Fryske sport yn dyn klasse: start 16 september

Fryske sport yn dyn klasse: start 16 september

14-07-2015

Fryslân heeft een sportcultuur om trots op te zijn. In 2050 willen we nog steeds trots zijn op onze Fryske sporten. Daarom vinden wij dat kinderen van jongs af aan moeten kennismaken met de Fryske sporten. Op woensdag 16 september vindt de opening van Fryskesportyndynklasse.frl plaats in de nieuwe Elfstedenhal.
Nieuwe lesbrief: Seksuele diversiteit

Nieuwe lesbrief: Seksuele diversiteit

12-07-2015

De lesbrief seksuele diversiteit is bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het eerste deel van de lesbrief bevat achtergrondinformatie voor de docent. Er worden feiten en cijfers gegeven, begrippen worden uitgelegd en de reacties op de coming-out worden besproken. Ook komen vragen van leerlingen aan bod, waarop de docent misschien niet zo snel een antwoord heeft. Daarna volgen aandachtspunten bij de lessen over seksuele diversiteit. Tot slot volgt de uitwerking van de les over seksuele diversiteit.
Lessendatabank vitaal burgerschap is vernieuwd

Lessendatabank vitaal burgerschap is vernieuwd

10-07-2015

De lessendatabank bestaat uit erkende lespakketten die gedownload kunnen worden en is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding, burgerschap en beroepspraktijkvorming in het mbo.
Online game Lovebuzz

Online game Lovebuzz

09-07-2015

Twee jaar lang reed de Lovebuzz als truck langs de brugklassen in Nederland om hen een interactieve game te laten spelen over wensen en grenzen in de liefde. Vanaf deze zomer kunnen docenten het spel online op het digibord spelen met hun leerlingen.
Nieuwe website Lekker Fit!

Nieuwe website Lekker Fit!

07-07-2015

Lekker Fit! het lespakket voor een gezonde leefstijl, heeft een nieuwe, frisse en overzichtelijke website. Lekker Fit is hét pakket voor een gezonde leefstijl. Lekker Fit maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De methode is gericht op de groepen 1 tot en met 8 en behandelt de thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken. Alles draait om gedragsverandering.
'Ik eet het beter' gaat weer van start

'Ik eet het beter' gaat weer van start

07-07-2015

Ik eet het beter! Jij ook? Komend schooljaar gaat het lesprogramma: Ik eet het beter weer van start. Dit is een lesprogramma over gezonde voeding voor groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. Er nemen al 3.600 basisscholen deel aan dit programma. Scholen kunnen zich vanaf nu weer inschrijven voor het nieuwe schooljaar.
Vernieuwd: lespakket 'vallen is ook een sport'

Vernieuwd: lespakket 'vallen is ook een sport'

06-07-2015

Het lespakket ‘vallen is ook een sport’ is in een nieuw jasje gestoken. In de vernieuwde handleiding is nu extra aandacht voor het leren vallen tijdens een onverwachte situatie. Regelmatig valoefeningen doen, vermindert kans op letsel met 50%.
Sociale veiligheid wettelijk verplicht op scholen

Sociale veiligheid wettelijk verplicht op scholen

01-07-2015

De Eerste Kamer is op 26 mei akkoord gegaan met de Wet sociale veiligheid op scholen. Schoolbesturen zijn vanaf augustus 2015 wettelijk verplicht sociale veiligheid te regelen. De wet bestaat uit een aantal aanpassingen van bestaande wetten.
Feest op de OBS Dr. Theun de Vries skoalle

Feest op de OBS Dr. Theun de Vries skoalle

23-06-2015

OBS Dr. Theun de Vries skoalle is een 3 Talige School en Gezonde School gecertificeerd! Tijd voor een feestje. Wethouder Wiersma opent het feest ‘s ochtends om 8.45 uur.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN