Rots en water

Rots en water

Het programma 'rots en water' kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma. Het programma richt zich onder andere op het verminderen van grensoverschrijdend gedrag, het bevorderen van positieve attitudes en het zorgen voor een veilig, pestvrij leer- en leefklimaat.

Er zijn verschillende trainingsmogelijkheden voor docenten en er is een aanbod voor meerdere doelgroepen.

Specificaties

  • Doelgroep:
    Docenten en leerlingen
  • Kosten:
    Op aanvraag en informatie via de website
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN