Voeding

Er bestaat een duidelijke relatie tussen gezondheid en voeding. Een Gezonde School stimuleert en bevordert gezond eetgedrag bij leerlingen. Door bijvoorbeeld lessen over gezonde voeding, voedselbereiding en de herkomst van voedsel, maar ook door een gezond en verantwoord voedingsaanbod tijdens de pauzes.

De Gezonde Schoolkantine

Het landelijke  programma 'De Gezonde Schoolkantine' biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.
De bedoeling van de Gezonde schoolkantine is dat leerlingen  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.
Het programma bestaat uit vier stappen die ondersteund worden met een handleiding, checklists, kantinescan, presentaties en recepten.

 1. Inventariseren: hoe staan we er voor?
 2. Doelen en acties bedenken: wat gaan we doen?
 3. Uitvoeren: zorgen dat er echt iets gebeurt.
 4. Evalueren: hoe is het gegaan en hoe gaat het straks?

De "Schoolkantine Brigade" kan gratis langs komen voor een vrijblijvend gesprek

 

 

De Gezonde Schoolkantine

Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research waarin de groene onderwijsinstellingen, hun lectoraten, het Onderwijsvernieuwingsprogramma en de centra voor innovatief vakmanschap en de centres of expertise mede uitvoerende partners zijn. Groen Kennisnet heeft een overzicht lesmaterialen over duurzaamheid voor alle typen onderwijs.
Groen Kennisnet

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

Test je Leefstijl

De jongerensite Testjeleefstijl.nl en de bijbehorende site met leefstijltest Testjeleefstijl.nu zijn een initiatief van de Stichting Testjeleefstijl in samenwerking met TNO. De stichting wil met deze site een betrouwbare vraagbaak zijn voor jongeren op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit en andere vragen waar jongeren tussen de 12 en 25 soms mee zitten. Het betreft vaak vragen waar ze in eerste instantie niet mee naar ouders of school gaan, of zelfs niet met vrienden bespreken.

Testjeleefstijl wil gedegen en objectieve informatie geven over een veelheid van onderwerpen en hiermee een veilige baken zijn op internet.

Test je Leefstijl

Voedseltransitie

Het lesmateriaal bevat lesstof over verduurzaming van het Nederlands Voedselsysteem en is geschikt voor het VO en het MBO. Docenten kunnen gebruik maken van de wiki Voedseltransitie. De wiki bestaat uit twee delen met in totaal zes lessen. Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding, werkbladen voor de leerlingen, een powerpoint presentatie en achtergrond informatie. Het lessenpakket is te vinden op de website van Groen Kennisnet.

Doelen

 • Aan het eind van deze module kan de student:
 • Uitleggen wat een voedselsysteem is.
 • Uitleggen hoe het huidige voedselsysteem eruitziet.
 • De belangrijkste wereldwijde problemen rondom voedselvoorziening benoemen.
 • Manieren om het voedselsysteem te verduurzamen toelichten.
 • Kansen en belemmeringen in de voedseltransitie noemen.
 • Voorbeelden geven van voedseltransitie initiatieven.
 • Uitleggen hoe deze initiatieven bijdragen aan verduurzaming van het voedselsysteem.
 • Reflecteren op het eigen voedingspatroon en de invloed daarvan.
 • Een visie vormen op het eigen handelen in het kader van voedseltransitie.
 • Verworven kennis inzetten bij gesprekken met consumenten en/of producenten.
Voedseltransitie

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN