Roken, alcohol en drugspreventie

Het thema "roken, alcohol, drugs en gehoorschade" gaat over het voorkomen van roken, alcohol- en drugsgebruik en gehoorschade. Denk hierbij aan rookbeleid voor het schoolplein, het gebruikmaken van specifieke lespakketten en afspraken tijdens buitenschoolse activiteiten.

 

Geluidsadvies schoolfeesten

Jongeren worden continu blootgesteld aan harde muziek, ook op schoolfeesten wordt harde muziek gedraaid.
Wat kun je als school doen om de oren van leerlingen gezond te houden. De hoorstichting geeft advies. De belangrijkste adviezen zijn:

 • Gebruik erkende lespakketen
 • Houd het volume op schoolfeesten in de gaten: niet harder dan 88 decibel!

Op de website is nog veel meer informatie te vinden zoals:

 • speciale pagina voor docenten
 • overzicht van lespakketten
 • de festivalcheck
 • de gehoortest
 • informatie over het gehoor

 

Geluidsadvies schoolfeesten

Gezonde school en Genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs.  De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.
Gezonde school en Genotmiddelen

In Charge

In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. Naarmate adolescenten ouder worden ontstaat er een betere balans tussen de verschillende hersengebieden en zijn jongeren veelal beter in staat hun gedrag te reguleren. De late adolescentie is daarom een zeer geschikte periode om zelfcontrole te trainen. De lessen zijn zowel geschikt voor de bovenbouw van het VO (Havo/VWO) als voor de eerste twee leerjaren van het MBO (niveau 3 en 4).

Hoe ziet In Charge eruit?
In charge bestaat uit vier lessen en een applicatie voor de Smartphone: de 7-days challenge. Tijdens de lessen denken leerlingen na over verleidingen en de risico’s van verschillende gevaarlijke verleiders, zoals alcohol. De leerlingen leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. zij gaan zelf de slag met het trainen van hun eigen zelfcontrolevaardigheden om een zelf gekozen verleiding te leren weerstaan.
In Charge

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

MaklukZat

De workshop MaklukZat is een activiteit die is ontwikkeld voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het MBO. In teams gaan de leerlingen een eigen campagne ontwikkelen over het onderwerp NIX18. De teams gaan met elkaar de wedstrijd aan en dingen met hun campagne mee naar de titel 'Beste NIX18 campagne'.


Wat is NIX18?

'NIX18' is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners. Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.

MaklukZat

Nuchtere Fries | Theateraanbod

Speciaal voor het voortgezet en beroepsonderwijs zijn educatieve theatervoorstellingen ontwikkeld. Ze zijn bedoeld om jongeren weerbaarder en bewuster te maken voor het gebruik van genotmiddelen. De voorstellingen kunnen ook gespeeld worden voor ouders, bijvoorbeeld op ouderavonden. Na de voorstelling wordt met de jongeren en ouders nagepraat over de thematiek van de voorstelling en opvoeding.

 Alcoholgebruik is schadelijk en beïnvloedt de schoolprestaties. Welke keuze maakt u als schoolleider of als docent? De meest heldere regel die de school kan stellen is dat er in schoolverband helemaal geen alcohol gebruikt mag worden door leerlingen en leerkrachten: een alcoholvrije school.
De meeste ouders zullen het signaal van de school op prijs stellen en kunnen bepaalde regels voor alcohol gemakkelijker doorvoeren in het eigen gezin. Hoe meer volwassenen in de omgeving van jongeren dezelfde regels gebruiken, des te gemakkelijker de norm wordt overgenomen en des te groter het effect is.

 

Nuchtere Fries | Theateraanbod

Oorcheck informatie en testen

Met de Oorcheck kun je het gehoor testen. Het is bedoeld voor jongeren die veel uitgaan en daarmee veel kans maken op gehoorschade. Er zijn de volgende onderdelen:

 • Hoortest
 • MP3-check
 • Check out (wanneer loop je gehoorschade op?)
 • Hoe hoog kun jij? (over het horen van hoge tonen)
Oorcheck informatie en testen

Rookvrij schoolterrein

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen zijn verplicht vóór 2020 hun terrein rookvrij te maken (Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zlef ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de gevaarlijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Op de site van Rookvrij Schoolterrein staan een stappenplan en andere hulpmiddelen.
Rookvrij schoolterrein

Test je Leefstijl

De jongerensite Testjeleefstijl.nl en de bijbehorende site met leefstijltest Testjeleefstijl.nu zijn een initiatief van de Stichting Testjeleefstijl in samenwerking met TNO. De stichting wil met deze site een betrouwbare vraagbaak zijn voor jongeren op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit en andere vragen waar jongeren tussen de 12 en 25 soms mee zitten. Het betreft vaak vragen waar ze in eerste instantie niet mee naar ouders of school gaan, of zelfs niet met vrienden bespreken.

Testjeleefstijl wil gedegen en objectieve informatie geven over een veelheid van onderwerpen en hiermee een veilige baken zijn op internet.

Test je Leefstijl

Toolbox DGSG

Bestaat uit downloads van de volgende onderdelen:

 • Richtlijnen
 • Lesmaterialen
 • Wervingsmateriaal Smoke Free Challenge
 • Toolkit Lachgas
 • Signaleren en begeleiden
 • Onderzoek
 • Peilstations
 • Diversen
 • Links
Toolbox DGSG

Vitaal MBO

De lessendatabank van Vitaal mbo biedt basismateriaal voor het samenstellen van een  programma voor vitaal burgerschap voor mbo-studenten.

De databank is opgebouwd rond drie thema’s: vitaal werknemerschap, vitaal burgerschap en bewegen en sport. Binnen elk thema vindt u een aantal lesmodules. De lessen bevatten informatie voor de docenten en lesmateriaal voor studenten. Daarnaast bevat dit basisdocument een ontwerpomgeving waarin u, al dan niet met het opgenomen materiaal, uw eigen lessen kunt samenstellen

Vitaal MBO

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN