Wijzer in de liefde, handleiding seksuele voorlichting nieuwkomers

Wijzer in de liefde, handleiding seksuele voorlichting nieuwkomers

De handleiding bestaat uit actuele informatie, passende werkvormen en beeldmateriaal. Er zijn zeven thema's opgenomen met de mogelijkheid tot verdieping:

 • Seksuele ontwikkeling
 • Vriendschap en relaties
 • Geboorteregeling
 • Soa
 • Seksuele weerbaarheid
 • Seksuele genderdiversiteit
 • Meisjes- en jongensbesnijdenis

In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. Er zijn tips voor voorlichters hoe cultuursensitief met de thema's om te gaan.

Specificaties

 • Doelgroep:
  jongeren en jong volwassen nieuwkomers
 • Kosten:
  gratis download
 • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN