Mediawijs in het MBO

Mediawijs in het MBO
Website met 6 zes verschillende thema's rondom mediawijsheid:

 • online
 • samenwerken
 • presenteren
 • netwerken
 • zakelijk en tools
 • media

De mediawijsheidlessen zijn ontwikkeld aan de hand van het competentiemodel van mediawijzer.net. Door te ontdekken waar de  studenten staan wat betreft mediawijsheid, kan de school  kijken welke lessen men aan wil bieden.

Specificaties

 • Doelgroep:
  Docenten en leerlingen van het MBO
 • Kosten:
  Afhankelijk van het MBO
 • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN