Lesmateriaal over het Coronavirus en ziekte

Lesmateriaal over het Coronavirus en ziekte

Wikiwijs heeft een overzicht van lesmaterialen gemaakt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het gaat over het Coronavirus maar ook over (de verspreiding van) andere bacteriën en virussen. Het geeft een overzicht van:

  •  lesmateriaal
  •  video's 
  •  handige tools
  •  links

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN