Warmte en isolatie

Warmte en isolatie

Voor het MBO is er een speciale module over warmte en isolatie ontwikkeld. De module is interessant voor de opleidingen bouwkunde of installatie techniek. Het gaat over de isolatie van woningen. De student leert hoe er warmte verloren kan gaanin een woning. De module bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • de warmtestroom door een enkele muur
  • de warmtestroom door een spouwmuur
  • de terugverdientijd voor het isloeren van een spouwmuur
  • de warmtestroom door een volledige woning
  • de impact van isolatie voor heel Nederland

Stapsgewijs leren leerlingen wat voor invloed hun keuzes hebben op de isolatie van een woning. Leerlingen kunnen er zelfstandig mee aan de slag.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN