Kinderopvang

Met Gezonde Kinderopvang werkt u structureel aan de gezonde leefstijl van kinderen en aan de deskundigheid van medewerkers. De website www.gezondekinderopvang.nl is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Op de site kunt u de volgende informatie vinden:

  • Beschrijving van de aanpak Gezonde Kinderopvang
  • Gezondheidsthema's met activiteiten en materialen
  • Scholing Gezonde Start, die medewerkers leert hoe ze een gezonde, actieve omgeving kunnen bieden aan kinderen.

 De website is bedoeld voor medewerkers in de kinderopvang van 0 - 4 jaar en van 4 - 12 jaar.

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN