Pesten en weerbaarheid

Alles kidzzz

Alles Kidzzz is een preventieve training voor kinderen die externaliserende gedragsproblemen vertonen thuis, op school of in andere situaties.

Alles kidzzz helpt in de volgende situaties:

• Ruzies oplossen door rustig aan te geven dat je iets niet leuk vindt of boos bent
• Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals pesten, treiteren en ruzies
• Opkomen voor jezelf zonder ruzie te maken
• Problemen met vrienden oplossen
• Minder snel boos worden
• Leren om eerst na te denken en dan te handelen
• Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen
• Benoemen en onderscheiden van emoties

Alles Kidzzz is opgenomen in het ondersteuningsaanbod van de Gezonde school. Dat wil zeggen dat scholen een bijdrage kunnen krijgen in de kosten van Alles Kidzzz. Wil je meer weten, kijk dan op het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School.

Uit het onderzoek: Wat werkt tegen pesten blijkt dat Alles Kidzzz volgens leraren effectief is in het verminderen van externaliserend gedrag zoals:

 • Pesten
 • Agressie
 • Boos en opstandig gedrag.
Alles kidzzz

Leskist tegen pesten

Het doel van de leskist tegen pesten is de sfeer in de klas positief te beïnvloeden met behulp van spellen, lessen en informatie over methoden en interventies. De leskist bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gedragen, gedrag
 • Kwaliteitenspel
 • Complimentenspel
 • Groepsgedoe
 • Gelukspel
 • Pestpiramide
 • Ik denk me sterk
 • Handboek tegen pesten
 • Meidenvenijn lessen
 • Spijt lespakket
 • Folders over erkende interventies/methoden
Leskist tegen pesten

Taakspel

 

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleert u gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas.

Klassenregels
Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

Voor wie?
De CED-Groep ontwikkelde Taakspel voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs, voor kleutergroepen en voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Ook is er Taakspel op de speelplaats, waarmee basisscholen regels op de speelplaats kunnen invoeren. Taakspel is er daarnaast voor het voortgezet onderwijs. Taakspel kan ook op het so en vso worden gespeeld. Hiervoor zijn twee katernen ontwikkeld.

Hoe wordt Taakspel gespeeld?
Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leraar of pedagogisch medewerker en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden,  komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden.

Doelen
Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar of pedagogisch medewerker geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Taakspel is alleen in licentie verkrijgbaar. Training en begeleiding zijn noodzakelijk om de beoogde effecten te behalen. Voor basisscholen betekent dit dat zij Taakspel alleen inclusief begeleiding kunnen kopen. Scholen kunnen alleen met een gecertificeerde schoolleider de materialen bestellen.

Taakspel is een goedgekeurd antipestprogramma.

Taakspel

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN