Kindermishandeling

Training signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, gebruik meldcode en rol Veilig Thuis

Naar schatting is bijna één op de dertig kinderen slachtoffer van mishandeling en zijn er ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld.
Per 1 januari 2019 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. Deze meldcode is de professionele norm om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis.
Tijdens deze training leer je meer over aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, welke signalen er zijn en hoe je de meldcode kunt toepassen. 

Wat leer je?

  • Na afloop van de training heb je kennis over de achtergronden van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • kun je de signalen van de verschillende vormen van mishandeling herkennen.
  • kun je de wettelijke stappen in de meldcode toepassen en omgaan met het eigen afwegingskader.
  • weet je wat Veilig Thuis voor je kan betekenen.

Praktische informatie: De training bestaat uit 1 dagdeel van 3,5 uur.  De training is SKJ-geaccrediteerd. Maximaal 14 deelnemers. Incompany, open aanbod of online?  

Kijk voor de actualiteit op onze website.

Training  signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, gebruik meldcode en rol Veilig Thuis

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN