Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Binnen een Gezonde School krijgen leerlingen de ruimte zich te ontplooien, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen en zo goede sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen.

Agressieve ouders

Ouders die verhaal komen halen op school en agressief gedrag vertonen. Wat kunt u doen om te zorgen dat een gesprek niet escaleert? En wat als een gesprek wel uit de hand loopt?

Belangrijkste gesprekstips:

 • Voer het gesprek niet alleen
 • Blijf zichtbaar voor anderen
 • Ga dicht bij de deur zitten
 • Luister goed
 • Let op lichaamstaal
 • Praat in de tegenwoordige tijd, focus op de toekomst
Agressieve ouders

Als een ramp de school treft

Scholen krijgen in toenemende mate te maken met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige tot soms langere tijd ontwrichten. Er wordt aandacht besteedt aan allerlei veiligheidsaspecten en mogelijke interventies zoals herstelrecht. Er wordt gewezen op het belang van een draaiboek en een crisisteam.
Als een ramp de school treft

Animatie en korte films over sociale veiligheid op school

Stichting School & Veiligheid heeft een film ontwikkeld die schoolleiders en -besturen informeert over wat de Wet veiligheid op school inhoudt. Een korte animatiefilm laat zien wat scholen kunnen doen om leerlingen een sociaal veilig schoolklimaat te bieden. Vervolgens vertellen vier schoolleiders zelf op enthousiaste wijze hoe zij in hun school aandacht schenken aan sociale veiligheid. De animatie en de vier schoolbezoeken zijn ook los te bekijken.

De Wet veiligheid op school bestaat sinds augustus 2015. Deze wet verplicht scholen in het primair en voortgezet onderwijs beleid te voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. School & Veiligheid ondersteunt scholen daarbij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via deze website, trainingen, conferenties en de helpdesk die bereikbaar is op telefoonnummer: 030 – 285 66 16.

Nu School & Veiligheid niet meer in persoon langsgaat bij scholen, is deze film ontwikkeld. In een animatie van twee minuten wordt de Wet veiligheid op school eenvoudig uitgelegd. Met die kennis in het achterhoofd vertellen vier schoolleiders hoe zij het sociaal veiligheidsbeleid hebben vormgegeven. School & Veiligheid is langs geweest bij deze vier scholen: de christelijke basisschool Instituut Coolsma (Driebergen), het Udens College, de openbare basisschool Het Pathmos in Enschede en Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht. Alle films staan op deze website.

Animatie en korte films over sociale veiligheid op school

Carmen

Stichting School en veiligheid heeft een nieuw lespakket ontwikkeld om pesten op school bespreekbaar te maken. Leerlingen spelen in acht scenes het dramatische verhaal van Carmen.
Carmen

Dappere dino's

Deze groepstraining van 12 bijeenkomsten van 45 min. leert kinderen van gescheiden ouders om te gaan met veranderingen tijdens en na scheiding. Kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken, leren beter met hun gevoelens omgaan, en leren stapsgewijs problemen oplossen. De trainers werken met een handpop, groepsdino 'Rex'. Ouders worden actief bij de training betrokken.
Dappere dino's

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar:
De Vreedzame School

Doos vol gevoelens

In de doos vol gevoelens komen vier basisgevoelens aan de orde:

 • Blij
 • Bang
 • Boos
 • Verdrietig

De doos vol gevoelens bestaat uit:

 • Handleiding
 • Grote platen met gevoelsfiguren
 • Situatieplaten
 • Gevoelshuisjes
 • Vingerpoppen
 • Maskers
 • Draaischijf
Doos vol gevoelens

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De onderwerpen zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met social media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk

 Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Gedragen gedrag

Hoe wordt er op school met elkaar omgegaan? Welk gedrag is acceptabel en
welk gedrag niet? Hoe kijken medewerkers aan tegen voorvalllen van
pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag? Met het spel Gedragen
Gedrag gaan onderwijsteams op een leuke en laagdrempelige manier met
elkaar hierover in gesprek. Het spel bevat kaartjes met daarop
beschrijvingen van situaties die afkomstig zijn uit de schoolpraktijk!
De kaarten zijn ingedeeld in verschillende thema's zoals pesten,
seksueel gedrag, school en privé, sociale media en diversiteit. Door
kaarten te selecteren kan het het spel ook rond één thema worden
gespeeld. Het doel van het spel is: gewenst en ongewenst gedrag
bespreekbaar maken en samen tot regels en afspraken komen.
Gedragen gedrag

Handboek de rouwende school

Wanneer een kinderdagverblijf of school wordt geconfronteerd met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek geeft houvast bij zo'n emotionele en verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen.
Handboek de rouwende school

Huis vol gevoelens

Een huis vol gevoelens is het vervolg op de doos vol gevoelens. Een huis vol gevoelens biedt een krachtige ondersteuning aan kinderen om gevoelens te benoemen en te (h)erkennen en te leren hoe deze een uitwerking hebben op hun relaties met anderen.
Huis vol gevoelens

Hun keuze, mijn verhaal

De documentaire Hun keuze, mijn verhaal is bedoeld kinderen bij scheiding. Wat een scheiding betekent voor een kind is niet voor elke school, leerkracht en docent duidelijk. De wetenschappelijk onderzochte en effectieve interventie KIES biedt uitkomst en geeft kinderen tools om beter om te gaan met de scheiding door een kort begeleidingstraject op school. Er zijn KIES coaches die kunnen helpen bij het begeleidingstraject. De KIES methode is in een aantal opzichten effectief: kinderen hebben minder probleemgedrag, een betere communicatie met de moeder en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding.
Hun keuze, mijn verhaal

Infovoorkinderen.nl

Infovoorkinderen.nl is een betrouwbare website voor kinderen. Kinderen van 8 tot 12 jaar hebben allerlei vragen over school. vrienden maken, pesten of verkering. Ze bespreken het met de ouders, maar maken ook steeds meer zelfstandig gebruike van online media. Het is dan van belang dat ze een betrouwbare, begrijpelijke website vinden waarop ze terecht kunnen voor tips en adviezen. Daarom heeft Stichting Opvoeden.nl Infovoorkinderen.nl gelanceerd. Dé website met informatie voor en door kinderen.

Korte, krachtige en begrijpelijke informatie
De onderwerpen, het logo en de kleuren van de website zijn door kinderen bepaaldDe teksten zijn geschreven in korte, krachtige en begrijpelijke taal voor kinderen. De online informatie verwijst door naar andere betrouwbare informatie zoals de kindertelefoon, jonge helden etc. Alle informatie is beschikbaar voor gemeenten, organisaties in jeugdgezondheidszorg en het onderwijs.
Voorbeelden van onderwerpen:

 • thuis, familie
 • mijn lichaam
 • mijn gevoel
 • school
 • verlegenheid, verliefdheid
 • vrienden, vriendinnen
 • pesten
Infovoorkinderen.nl

Kanjertraining

Scholen kunnen met de Kanjertraining op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. 

De methode richt zich op het stimuleren van  sociaal vaardig gedrag en sociale problemen zoals pesten, conflicten en teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen.

Er zijn individuele trainingen mogelijk, training op locatie, of trainingen tot kanjercoordinator. Na het volgen van de training kunnen de leerkrachten zelf aan de slag in de groep.

Kanjertraining

Kids in actie tegen online pesten

Cyberpesten wordt met dit pakket op een andere manier aangepakt. In een project van zes weken, gaan de leerlingen in de klas en thuis aan de slag mat opdrachten en groepsgesprekken. Ze gaan zelf op onderzoek uit en houden al hun bevindingen dagelijks bij in een persoonlijk 'expert-dagboek". Kinderen zijn de experts! Door kinderenals experts over de online wereld aan het woord te laten, voelen ze zich gehoord en zijn ze bereid meer met elkaar en de leraar te delen. Door wekelijkse groepsgesprekken leren de kinderen van elkaar wat er allemaal wel en niet mag online, wat de gevolgen zijn van online pesten, wat er allemaal mis kan gaan, maar vooral wat er allemaal leuk is online. Het project wordt afgesloten met het ontwerpen van een voorlichtingsposter of online presentatie over alles wat ze hebben geleerd.
Kids in actie tegen online pesten

Kikkerbecool

Een spannend bordspel waar je met elkaar over 4 vaardigheden discussieert, sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen.
Kikkerbecool

KiVa programma tegen pesten

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.

KiVa biedt scholen een programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en sociaal-emtionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
KiVa programma tegen pesten

Kwink op school

Kwink wordt online aangeboden. Leraren vinden alles op de website wat nodig is voor hun lessen. De lesopbouw - volgens het ADI-model - en uitleg zijn te vinden in een PDF-bestand met downloads. Inclusief Kwink van de Week (positieve gedragsverwachting), tips voor thuis, positieve gedragsversterkers en emotiewoordenschat. Voor de kinderen zijn er geanimeerde verhalen, liedjes en andere (digitale) werkvormen.
Kwink op school

Kwistut

De leerlingen worden uitgedaagd om mee te doen met deze interactieve spelshow.
Samenwerken, snelheid, rekenkracht en behendigheid zijn de vele talenten die de kinderen zullen moeten inzetten om uiteindelijk deze “Kwistut” te winnen. De vragen zijn helemaal afgestemd op de leeftijdsgroep en onderwerpen als Bitcoin, rente, korting, geldkennis en sparen komen aan de orde. Mike-E en Spike-Y spelen “live” met alle kinderen tegen 22 andere tegenstanders. Wie heeft het meeste verstand van geldzaken…?

De Money-Man zal echter roet in het eten proberen te gooien. Nog nooit heeft er immers iemand deze “Superheld met verstand van geld” verslagen.
Lukt het de leerlingen vandaag om het tij te keren? En zullen ze voor eens en voor altijd af zijn van deze toch wat eigenaardige persoon?

Kwistut

Lessonup

Lessonup is platform voor docenten waar heel veel verschillende lessen worden aangeboden over Sociale veiligheid.  Via een inlogcode komen je op de site en daarna kun je een eigen les samenstellen die gebruikt kan worden op het digibord. Het bestaat uit:

 • Video's
 • afbeeldingen
 • handige sites
 • interactieve quizvragen

Het kan gebruikt worden in alle schooltypen.

Lessonup

Lezingen Positief opvoeden (Triple P)

De lezingen Positief Opvoeden zijn bestemd voor een grotere groep ouders en bestaat uit een interactieve lezing over het thema. Ouders wisselen vervolgens door middel van een werkvorm ervaringen uit. Ook is er ruimte om vragen te stellen en de ouders krijgen informatie over het onderwerp mee naar huis. Deze oudervoorlichting is avondvullend en wordt gegeven door een pedagoog. Drie thema’s: De kracht van Positief opvoeden Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren Veerkracht bij kinderen bevorderen.

De bijeenkomsten kunnen kort na elkaar maar ook los van elkaar georganiseerd worden.

Lezingen Positief opvoeden (Triple P)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN