Moestuinier mee

Moestuinier mee

In de blogs van Liedewij Loorbach worden leerlingen en leraren enthousiast gemaakt voor een moestuin. Ze krijgen leuke en praktische tips om met een moestuin aan de slag te gaan. In haar lezingen wijst ze op de gezonde psychologische effecten van groen in de omgeving. Voorbeelden:

 • Je herstelt sneller van ziekte
 • Je wordt creatiever
 • Je ervaart minder stress
 • Er is minder kans op angststoornissen

Andere positieve effecten zijn:

 • Gezond voor kinderen
 • Zorgdragen voor een tuin, geeft verantwoordelijksgevoel
 • Ze leren over de mysterie van het leven
 • Ze leren werken
 • Ze leren over kringlopen, ecosystemen en alles met elkaar te verbinden
 • Ze leren dat het kan mislukken
 • Ze leren geduld te hebben
 • Ze leren dat het moeilijk is om gewassen te verbouwen.

 

 

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN