Hulptroepen uit de natuur

Hulptroepen uit de natuur

De natuur is heel belangrijk. Niet alleen om lekker in te wandelen of te fietsen, maar heel veel bloemen en insecten uit de natuur hebben een belangrijke taak. Ze zijn  onmisbaar. Verschillende insecten zorgen al jaren voor gezond en veilig voedsel op ons bord.

Er wordt uitgelegd hoe hommels, sluipwespen, roofmijten, nuttige schimmels en bacteriën dagelijks bijdragen aan gezonde gewassen. En hoe telers daardoor minder afhankelijk zijn van chemische middelen, zodat wij zorgeloos kunnen genieten van de lekkerste groente en fruit en de mooiste bloemen.

Er is een educatiekit voor groep 4, 5 en 6. Bij de educatiekit hoort een educatieprogramma.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN