Damnfoodwaste

Damnfoodwaste

Damn Food Waste is een on- en offline publiekscampagne tegen voedselverspilling. In de periode 2013 tot 2015 organiseerden we megalunches in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Zwolle, die consumenten lieten zien hoe voedselverspilling te voorkomen is. Deze evenementen trokken samen 13.000 bezoekers en daarbovenop bereikten we nog eens 6 miljoen mensen via de media. Damn Food Waste heeft zo voedselverspilling op de kaart weten te zetten. Damnfoodwaste heeft ook lessen ontwikkeld voor het basisonderwijs. Met het lespakket gaat over voedselverspilling en is bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met 8 (inclusief een verdiepingsmodule voor groep 7 en 8) De lessen duren ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN