Aanbod op maat door Kinderdiëtist

Aanbod op maat door Kinderdiëtist

In overleg met de Kinderdietist kan er een aanbod op maat aan de school gedaan worden, denk hierbij aan bijv een inloopspreekuur voor advies over gezonde eetgewoonten en leefstijl gecombineerd met voedingslessen in de klas en/of een themabijeenkomst.

Voorbeelden:

  • Wat komt er eigenlijk allemaal bij lekker en gezond eten kijken? Hoe werkt je smaak? En waarom is gezond eten belangrijk? En is dat dan nog wel lekker? Tijdens een interactieve gastles van de kinderdiëtist kunnen deze (en andere) onderwerpen aan bod komen.
  • ‘Supershopper’ voor leerlingen uit groep 7 en 8. Dit programma van het Voedingscentrum gaat over het herkennen van gezonde producten, etiketten lezen en keuzes maken. Een les in de klas wordt gecombineerd met een speurtocht door de supermarkt.
  • Een ouderavond of koffieochtend met onderwerpen zoals ‘hoe ga ik om met strijd aan tafel’, ‘hoe geef ik zelf het goede voorbeeld’ en ‘wat zijn nu eigenlijk de do’s en dont’s voor kinderen in de basisschoolleeftijd?’

 

 

Specificaties

  • Doelgroep:
    Leerkrachten, leerlingen, ouders/verzorgers
  • Kosten:
    Er wordt een op-maat-offerte gemaakt. Hierin worden eventuele mogelijkheden voor het gebruik van subsidiegelden meegenomen.
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN