Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Project verbetering binnenmilieu op basisscholen

Steeds vaker blijkt dat het binnenmilieu in veel schoolgebouwen sterk te wensen overlaat. Op veel scholen is het muf, te koud, te warm of te donker.
Een slecht binnenmilieu op school kan gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder geurhinder, vermoeidheid, hoofdpijn, zere ogen en verergering van allergie- of astmaklachten. Het leidt ook tot afname van concentratie en slechtere leerprestaties bij leerlingen.

GGD Fryslân voert sinds 2008 het project Verbetering binnenmilieu op basisscholen’ uit. Met subsidie van de overheid worden alle Friese basisscholen met een natuurlijk ventilatiesysteem binnen vijf jaar bezocht. Dit zijn scholen die afhankelijk van ramen en roosters zijn voor de luchtverversing. De GGD brengt per school de situatie met betrekking tot de ventilatie in kaart.

Deze scholen worden onderzocht volgens de eendagsmethode. In één dag wordt het onderzoek afgerond en het advies gepresenteerd. Het doel is om leerkrachten en directies bewust te maken van goed ventileren en concrete adviezen te bieden het binnenmilieu te verbeteren.

 Daarnaast wordt er in een teambijeenkomst geadviseerd over het belang van ventileren en wat de mogelijkheden zijn in de betreffende school.

Project verbetering binnenmilieu op basisscholen

Rookvrij schoolterrein

Op de site van rookvrijschoolterrein staat  een stappenplan om tot een rookvrij schoolplein te komen. Op de website wordt uitleg gegeven over de verschillende stappen en hulpmiddelen. Ook staan er feiten en cijfers over kinderen en roken op de site.

Rookvrij schoolterrein

Samen mediawijsDe nieuwe module Samen Mediawijs van Leefstijl is beschikbaar. De module bestaat uit 4 blokken met elk 5 activiteiten/lessuggesties. De activiteiten zijn gericht op de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en zijn ook te gebruiken in de bovenbouw van het SO/SBO. U bepaalt zelf wanneer u deze activiteiten op het rooster zet. Een activiteit neemt gemiddeld 30 - 34 minuten in beslag.

Module opzet

De werkwijze is dezelfde als bij andere modules van Leefstijl. Er zijn ervaringsgerichte activiteiten voor de hele groep, afgewisseld met opdrachten in tweetallen of kleine groepjes. De nadruk ligt op het reflectieve karakter van de opdrachten, gericht op uitwisseling en bewustwording en het ontwikkelen van een gezonde attitude, met als doel dat kinderen zelf bewust keuzes leren maken in het gebruik van sociale media.

Samen mediawijs

Schijf van vijf spel

Het Schijf van vijf spel laat kinderen kennis maken met de Schijf van vijf. Welke producten horen in welk vak? Wat een dag- of weekkeuze?

Het Schijf van vijf spel bestaat uit:

 • Schijf van vijf poster (spelbord)
 • 33 kaarten Schijf van vijf
 • 17 kaarten weekkeuze
 • 7 kaarten dagkeuze

Er zijn drie spelvarianten. Zo kan de spelleider het spel afstemmen op de doelgroep.

 1. makkelijk
 2. medium
 3. gevorderd
Schijf van vijf spel

School moves!

Het belang van meer bewegen op school is wel duidelijk. De vraag is vooral hoe je dat doet en hoe je het implementeert.

Scholennetwerk

Verandering en vernieuwing krijg je alleen door met elkaar te experimenteren, onderzoeken en lef te tonen.

Hoe werkt het?

Met School Moves! voeren groepsleerkrachten bijvoorbeeld samen met vakleerkrachten experimenten uit om meer bewegen op school te stimuleren. Samen bekijken ze welke activiteiten passen bij de groepsleerkracht, hun leerlingen en de schoolcontext.

Rekentafels

Bovenbouw leerlingen kunnen er nu al mee aan de slag. In 25 lessen leren kinderen de tafels automatiseren én jongleren met drie ballen. Het geheel wordt ondersteund door filmpjes.

School moves!

Schoolfruit

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas.

Scholen die meedoen met ontvangen 25 weken gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week. De school maakt dan ook gebruik van de EU-Schoolfruit-lessen en materiaal voor het digibord

 

 

Schoolfruit

Smaakplezier op de BSO

Smaakplezier op de BSO is een klapper boordevol smakelijke activiteiten. Het menu bestaat uit 100 activiteiten, verdeeld over zes thema's:

 

 • In actie!
 • Pluktuin
 • Cre-eet-ief
 • Onderzoek en ontdek!
 • De smaakprofessor
 • Koken is kikkûh!

Waarom Kookplezier op de BSO?

 •  Door te ruiken, voelen, proeven, horen en te zien ervaren kinderen hoe leuk het is om met eten bezig te zijn.
 •  Kinderen proeven verschillende producten. Dit draagt bij aan een gevarieerd eetpatroon.
 •  Kinderen gaan aan de slag met gezonde producten. Ze leren welke producten gezond zijn en welke producten extra's.
 •  Kinderen houden van proefjes doen. In Smaakplezier op de BSO gaan ze zelf experimenteren met eten. De activiteiten zijn leuk en leerzaam!
Smaakplezier op de BSO

Smaakspel spelenderwijs leren over eten

Met behulp van het Smaakspel leren kinderen spelenderwijs over eten. Het spel bevat opdrachten waarbij kinderen met diverse producten in aanraking komen. Door kennis te maken met verschillende geuren, kleuren, texturen en smaken wordt de smaakontwikkeling gestimuleerd. Kinderen die met meer smaken bekend zijn, eten vaak gevarieerder en gezonder. Dat heeft voordelen voor nu en later.

Het spel bestaat uit:

 • 14 opdrachtkaarten
 • 72 productkaarten met afbeeldingen
 • 1 overzichtskaart

De kaarten met afbeeldingen zijn onderverdeeld in:

 • zintuigen
 • drinken
 • fruit
 • groente
 • dierlijke producten
 • granen
 • zetmeel
 • broodbeleg
 • melkproducten
 • snoep
 • dieren
 • herkomst
Smaakspel spelenderwijs leren over eten

Sociale media in het speciaal onderwijs

Het boek Sociale media in het speciaal onderwijs bevat vijftien portretten van leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die sociale media op een inspirerende, creatieve wijze inzetten in hun klas. Het boek is gemaakt door stichting Kennisnet, in samenwerking met LESCO
Sociale media in het speciaal onderwijs

Sport op Basisscholen

Het programma ‘Sport op Basisscholen’ (initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân) richt zich op het stimuleren van bewegen bij kinderen door het geven van gevarieerde gymlessen door vakleerkrachten.

Ter ondersteuning van de vakleerkrachten wordt er gebruikt gemaakt van het Lekker Fit lesprogramma

Deelnemen aan het programma gaat in overleg met desbetreffende gemeente.

 

 

Sport op Basisscholen

Spring fever

Spring fever is based on a well established and successful Dutch programme for children aged 4 to 11 years, with a strong evidence base that demonstrates the positive impact it has.
Spring fever

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

 

E-learning voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen

Augeo ondersteunt leerkrachten van vluchtelingenkinderen met de gratis online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’. Op 10 december jl. heeft Staatssecretaris van OCW, Sander Dekker uit handen van Mariëlle Dekker, Managing Director Augeo, de eerste e-learning ontvangen. De feestelijke lancering vond plaats op de Welkom School, een tijdelijke school voor 75 vluchtelingenkinderen van 4 tot 18 jaar, gevestigd in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken.

De e-learning ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ is één van de maatregelen die de Staatssecretaris neemt samen met o.a. het COA, LOWAN, de PO-raad, en andere partijen om onderwijzend Nederland te helpen bij de opvang van vluchtelingenkinderen. Met deze online cursus komt op een toegankelijke manier basiskennis beschikbaar over chronische stress en de manier waarop leerkrachten kunnen bijdragen aan de veerkracht van kinderen na ingrijpende levenservaringen. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de vraag vanuit het onderwijs. 

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met onder andere experts als Pharos, Centrum’45, klinisch psychologe Leony Coppens, en betrokkenen bij het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Aan de cursus werken ook jong volwassenen mee die als kind naar Nederland vluchtten, maar ook een ouder die indertijd met haar kinderen vluchtte. Zij vertellen in de cursus over hun ervaringen op school en wat hen wel of niet heeft geholpen. 
In de cursus leren leerkrachten over de effecten van chronische stress en hoe zij in hun dagelijks werk als leerkracht veerkracht en herstel kunnen bevorderen van kinderen die stressvolle gebeurtenissen meemaken. Zodat kinderen zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De e-learning bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. In totaal bevat de cursus 4 uur lesstof.

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

Theater Smoar

Theater Smoar is een educatief theatergezelschap met passie voor het onderwijs. Theater Smoar is actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo met voorstellingen, theaterlessen en projecten. Theater Smoar ontwikkelt workshops, optredens, rollenspelen binnen scholen en maatschappelijke organisaties. De voorstellingen sluiten aan bij actuele en maatschappelijke thema's.

Met de voorstellingen worden de jongeren uitgedaagd om zelf een mening te vormen.

De voorstellingen passen bij de kerndoelen.

Theater Smoar

Toolbox DGSG

De toolbox bestaat uit downloads van de volgende onderdelen:

 • Richtlijnen
 • Lesmaterialen
 • Wervingsmateriaal Smoke Free Challenge
 • Toolkit Lachgas
 • Signaleren en begeleiden
 • Onderzoek
 • Peilstations
 • Diversen
 • Links
Toolbox DGSG

Toolbox mediaopvoeding: media? Gewoon opvoeden

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beedschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat gebruiken ze allerlei media. Moderne  media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Ouders hebben daar veel vragen over, zoals: "Met wie heeft mijn kind contact via de sociale media en wat gebeurt daar?"
Toolbox mediaopvoeding: media? Gewoon opvoeden

Toolkit luizen

 

Wat is de toolkit hoofdluis?

De Toolkit hoofdluis  is een toolkit  verschillende voorlichtingsproducten.  De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Voor wie is de toolkit?

De informatie in de toolkit hoofdluis is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over hoofdluis.  De aanbieders van de informatie in de toolkit willen hiermee het gebruik van consistente en correcte communicatiemiddelen over ziekte en zorg stimuleren. De informatie is gratis beschikbaar, tenzij anders aangegeven. 

Gebruik

Iedereen die zich bezighoudt met gezondheid en communicatie, kan gebruikmaken van de communicatietoolkits. Het materiaal is eenvoudig te downloaden, en soms te bestellen.  Gebruikers kunnen op veel materialen de eigen corporate signatuur aanbrengen, zoals logo en adresgegevens. Wel dient er in ieder eindproduct een disclaimer vermeld te worden.  Bovendien is het niet toegestaan om in (de inhoud van) toolkitproducten veranderingen aan te brengen, tenzij daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiervoor contact opnemen met toolkits@rivm.nl 

Toolkit luizen

Toolkit milieu

Met behulp van de digitale toolkit milieu kunnen scholen nog beter ondersteund worden op het gebied van binnenmilieu. In de toolkit vindt u praktische informatie over het belang van een goed binnenmilieu en energiebesparing. Ook ondersteunt de toolkit bij de aanvraag van het themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde School. Daarvoor kan de school gebruik maken van goede interventies en hulpmiddelen. Een aantal voorbeelden:

 • E-learning ‘Beter leren? Ventileren!’
 • Voorlichtingsfilm ‘Een frisse school begint in de klas’
 • CO2 registratieformulier
 • Voorbeeld van een onderhoudscontract
Toolkit milieu

Toolkit seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

Deze toolkit reikt methodes, interventies, voorbeelden en materialen aan voor onderwijsprofessionals in primair en voortgezet onderwijs die aan de slag willen met het thema seksualiteit en/of te maken hebben met ongewenst seksueel gedrag van leerlingen.
Wie te maken heeft met opgroeiende kinderen en jongeren, kan er niet omheen: leerlingen experimenteren en verkennen hun grenzen, ook als het gaat om seksualiteit. Veel onderwijsprofessionals hebben moeite hun houding te bepalen als het gaat om seksualiteit en opvoeding. Er is onzekerheid als het gaat om hoe te handelen en er is onduidelijkheid: waar liggen de grenzen tussen ‘normaal' gezond en ‘grensoverschrijdend' gedrag, wat is van thuis en wat van school?
Toolkit seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Kinderen en jongeren groeien op in een digitaal tijdperk. Er wordt steeds meer tijd besteed aan beeldschermgebruik. Onder beeldschermgebruik wordt het gebruik van TV, computer, laptop, tablet of smartphone verstaan. Kinderen en jongeren maken hier niet alleen gebruik van in hun vrije tijd. Binnen het onderwijs neemt het gebruik van dergelijke apparaten ook toe. Dit heeft voordelen zoals een verhoogde motivatie, een efficiënter leerproces en de mogelijkheid om onderwijs meer af te stemmen op individuen. Maar de inzet van beeldschermen in het onderwijs brengt ook risicio's met zich mee.

De GGD biedt scholen met deze toolkit ook handvatten om verantwoord beeldschermgebruik op scholen te bevorderen.

De toolkit richt zich op het verminderen dan wel voorkomen van risico's van beeldschermgebruik. Per gezonde school pijler wordt toegelicht wat u op school kunt doen om te komen tot verantwoord beeldschermgebruik.

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Veiligheidseisen schoolplein

In bijna elke wijk en bij elke school  is er wel een speeltuintje of grasveld waar kinderen lekker kunnen spelen.  Op deze website kunt u informatie vinden over speeltoestellen en speelgelegenheden zodat het een veilige plek voor kinderen is.

Achtergrondinformatie over wetgeving, normen en beheer: informatie over de veiligheidseisen van schoolpleinen en toestellen en verantwoordelijkheden.

 

 

 

Veiligheidseisen schoolplein

Veiligheidskaart NJI

De Veiligheidskaart van het NJI is een digitale checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan.

De school kan het veiligheidsbeleid toetsen aan:

 • Wat wettelijk verplicht is.
 • Wat in het algemeen in het onderwijs wenselijk is 
 • Wat voor de school geschikt is.
 • Aan de hand van de toetsing kan de school haar beleid verbeteren en vertalen in een concreet veiligheidsplan. De bijlage bij de veiligheidskaart bevat aanbevelingen voor het stapsgewijs verwezenlijken van het veiligheidsplan

   

   

   

   

   

   

   

   

  Veiligheidskaart NJI

  Kinderopvang

  partners 5a

  Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN