Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Makkelijke moestuin

De moestuin die bij iedereen lukt. De gratis moetuincoach helpt je met het onderhoud in 5 minuten per dag. De makkelijke moestuin werkt met:

 • duurzame totaalpakketten
 • geteelde zaden
 • de beste grond
 • ook geschikt voor kleine balkons
 • uitgekiende spullen
 • gratis moestuincoach via de app
 • mega veel oogst op weinig ruimte
Makkelijke moestuin

Mediatoolkit Samen media maken

De toolkit biedt leerkrachten en schoolleiders digitale media tools, handige checklist en voorbeeldlessen om een project in te zetten in de midden- en bovenbouw. De toolkit biedt inspirerende tips en voorbeelden omde ouderbetrokkenheid te bevorderen via sociale media.
Mediatoolkit Samen media maken

Met de klas naar de boerderij

Zou het niet prachtig zijn als kinderen weer zouden weten waar hun voedsel precies vandaan komt? Nederlandse boeren weten hier wel raad mee. Want waar kunnen kinderen beter leren waar hun eten vandaan komt dan op de boerderij zelf? Onze aangesloten boeren nemen de klas mee in de beleving van de boerderij.

De pluspunten van boerderij educatie Nederland zijn:

 • 220 aangesloten boerderijen
 • verschillende sectoren
 • ervaren educatieboeren
 • overal in Nederland

Op de website van Boerderij Educatie Nederland kun je zien welke boeren er bij jou in de buurt actief zijn. Je kunt meteen een bezoek regelen.

 

Met de klas naar de boerderij

Mike-E en Spyke-E

Als u op zoek bent naar een kindervoorstelling waar “OMGAAN MET GELD” centraal staat, dan is dit dé theatershow bij uitstek. Een interactieve voorstelling voor groep 5-6 waarbij de kinderen worden uitgedaagd om na te denken hoe om te gaan met geld.

Vragen als: “Wat doe jij als je geld hebt verdiend? Sparen of uitgeven? Wat te doen als je rood staat? En wat is eigenlijk rente?” worden in deze voorstelling behandeld en ook een superheld met verstand van geld, namelijk ”The Money Man” komt ongevraagd advies geven. Zou deze wel goede bedoelingen hebben of zit hier een addertje onder het gras?

De kinderen worden sterk betrokken in het verhaal en zullen geboeid blijven door hippe muziek die in de show verweven zit. Spelelementen waarbij zij zelf kunnen meedoen en de live gezongen liedjes en rap zorgen ervoor dat stilzitten geen optie is. De hele voorstelling wordt visueel ondersteund door het gebruik van videobeelden.

Mike-E en Spyke-E

Moestuinlespakket voor scholen

IVN vind het belangrijk dat kinderen zien waar hun eten vandaan komt, hoe alles groet en bloeit en wat ervoor nodig is om groenten en kruiden te kunnen oogsten. Daarom heeft IVN een lespakket Moestuintjes ontwikkeld voor groep 3 tot en met 5 van het basisonderwijs. Het lespakket bestaat uit vier lessen, die het hele proces van zaaien tot oogsten omvatten.

Je kunt de lessen los geven of in een serie. Je kunt de materialen gratis opvragen.

Het Moestuinscholenpakket bestaat uit:

 • 2 moestuinbakken
 • 4 schepjes
 • 2 geplastificeerde IVN moestuinkalenders
 • Zaden
 • Bamboe plantenstekers
Moestuinlespakket voor scholen

Moestuintjes

Smallingerlandse scholen kunnen zich aanmelden voor een vierkante meter tuintje bij de klas. Om vanaf mei wekelijks te onderhouden met de kinderen en te oogsten vóór de zomer. In de week van 15 mei worden de vierkante meterbakken, aarde, zaai- en plantgoed gebracht door Leerbedrijf Forsa in samenwerking met Volkstuinvereniging de Wrottersploech.
Moestuintjes

Moofy

Moofy zorgt voor beweging in en met de klas. Met Moofy wordt de schooldag leuker en actiever. Bewegen wordt op een afwisselende manier aangeboden door middel van filmpjes op het digibord. Moofy is geschikt voor alle kinderen van de basisschool en kan op elk moment van de schooldag gedaan worden. De leerkracht kan Moofy zonder enige vorm van voorbereiding opstarten. Binnen 20 seconden is de hele klas aan het bewegen.

De Moofy video's duren maximaal 3 minuten, waarbij de kinderen bewegingen nadoen, terwijl ze naast of achter hun tafel staan. Het geeft leerlingen en leraren de kans om te ontladen en het hoofd leeg te maken. Elke maand worden er nieuwe filmpjes geplaatst. Er zijn filmpjes op verschillende beweegniveaus.

Het bewegen heeft een positief effect op de sfeer in de groep. Bewegen in de klas zorgt voor een gezond, sportief en vitaal beweegklimaat op school.

Na aanmelding kun je direct inloggen met de eigen inloggegevens en van alle filmpjes gebruik maken.

Moofy

Naar een beter binnenmilieu

Naar een beter binnenmilieu geeft informatie en tips ter verbetering van het binnenmilieu. Aan de orde komt: inrichting en gbruik van klaslokalen, schoonmaak en gebouwbeheer, thermisch comfort (verwarming), ventileren en samenwerking.
Naar een beter binnenmilieu

Nationaal Media Paspoort

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat kineren steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren waaneer de media hun emoties aanspreken. Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig dat kinderen zélf leren na te denken over hun motivatie en strategie om slim met media om te gaan. De lessen Mediapaspoort kunnen daarbij helpen. De lessen zijn afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen.

De lessen van Nationaal Media Paspoort is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Nationaal Media Paspoort

Ondersteuning onderwijsadviesbureau Cedin

Onderwijsadviesbureau Cedin kan op verschillende terreinen ondersteuning bieden, bijvoorbeeld gericht op een  positief pedagogisch klimaat, groepsvorming conflicthantering en dergelijke. Bij het creëren van een veilige en kansrijke omgeving is het belangrijk de hele leeromgeving en het totale klimaat van de school/instelling erbij te betrekken.

Bijvoorbeeld:

 • Socom : gericht op aanpak sociale competentie
 • Gouden weken: gericht op groepsvorming begin van het schooljaar

 

 

 

 

Ondersteuning onderwijsadviesbureau Cedin

Online masters

Online Masters is een gratis online lesprogramma over de digitale wereld. Online masters behandelt vier thema's:

 • Digitale wereld
 • creatief en vaardig online
 • veilig online
 • bewust online

In het lesprogramma nemen verschillende masters uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Aan de hand van filmpjes gaan de leerlingen aan de slag om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Na het doorlopen van het programma krijgen de leerlingen een certificaat waarop staat met welke vaardigheden zij hebben kennisgemaakt.

Bij het lespakket hoort een toolkit voor scholen. De toolkit kan gebruikt worden voor een ouderavond op school. De toolkit bestaat uit:

 • Een presentatie
 • Een handleiding voor de ouderavond
 • Nieuwsbrieftekst
Online masters

Ontbijtmeter

Gezond ontbijten is belangrijk. Zeker voor kinderen. Om kinderen te leren wat een gezonde start van de dag is, heeft Wageningen University & Research in samenwerking met het Nationaal Schoolontbijt en Kenmerk Educatief een online Ontbijtmeter ontwikkeld. Een lesmethode waarbij kinderen individueel feedback krijgen op hun ontbijtgedrag.

De kinderen boekten bij de individuele feedbackmethode de grootste vooruitgang in hun kennis over een gezond ontbijt en in hun ontbijtgedrag. Deze lesmethode is vertaald naar een ontbijtmeter, die nu online beschikbaar is www.ontbijtmeter.nl  Kinderen ontdekken met de Ontbijtmeter hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze de kwaliteit van hun ontbijt kunnen verbeteren. Ze vullen zelf hun ontbijt van die dag in en bij de gemaakte keuzes krijgen ze steeds een TOP: wat gaat er goed? en een TIP: wat kan er beter? De Ontbijtmeter helpt kinderen om praktische stappen te zetten naar een beter ontbijt. Voor de lagere groepen is er een eenvoudige versie van de Ontbijtmeter ontwikkeld.

De Ontbijtmeter is toegevoegd aan het lesmateriaal van het Nationaal Schoolontbijt en het lespakket Lekker Fit!, een door Gezonde School erkende methode. De Ontbijtmeter is door kinderen op school en thuis op desktop en tablet te gebruiken. De Ontbijtmeter is ontwikkeld binnen de PPS Basisvoedingsmiddelen; een meerjarige publiek-private samenwerking met cofinanciering vanuit de Topsector Agri&Food.

Ontbijtmeter

Ouderbijeenkomst Relaties en Seksualiteit

GGD Fryslân kan een ouderbijeenkomst op school verzorgen over relaties en seksualiteit, als dit past binnen een brede aanpak van dit thema op school.

Vaak wordt de ouderbijeenkomst in of rondom de de Week van de Lentekriebels (rond 21 maart)  georganiseerd.

De school kan kiezen uit drie soorten ouderbijeenkomsten:

1. Algemene ouderbijeenkomst relaties en seksualiteit

2.  Ouderbijeenkomst seksuele weerbaarhied

3. Relaties en Seksualiteit en nieuwe media

 

Duur circa 1,5 tot 2 uur

 

Ouderbijeenkomst Relaties en Seksualiteit

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) kan een voorlichting over genotmiddelen  voor ouders op school verzorgen. Eventueel kan de ouderavond in combinatie met een Theater aanbod uitgevoerd worden. Daarnaast is het goed om ouders te betrekken bij dit onderwerp. Er zijn diverse websites beschikbaar voor ouders die informatie geven.

 

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

 GGD Fryslân, Jeugdgezondheidszorg,  kan op verzoek een ouderbijeenkomst over het thema voeding en bewegen verzorgen op school.  Duur bijeenkomst is ongeveer 1,5 uur.

Tijdens deze bijeenkomst gaan ouders op een interactieve wijze met elkaar in gesprek over opvoeden met als thema ‘voeding en bewegen’.

 

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

Ouderbijeenkomsten

Het betrekken van ouders vergroot het effect van de voorlichting. Ouders vervullen een voorbeeldrol en kunnen thuis met hun kind nog eens over het onderwerp praten en hen ondersteunen bij wat ze hebben geleerd. Tijdens de ouderbijeenkomst staat Halt stil bij de leef- en denkwereld van jongeren en welke rol ouders kunnen vervullen.

De bijeenkomsten zijn praktisch en gericht op de vragen die bij ouders leven. Ook kunnen de ouderbijeenkomsten zonder voorlichting aan de leerlingen worden ingezet. Voorkomende thema’s zijn:  Veilig Buitenspelen, Kattenkwaad, Invloed van de groep en Online Veiligheid.
Ouderbijeenkomsten

Ouderworkshop Lekker Fit

Binnen het lesprogramma Lekker Fit is aandacht voor ouderpartcipatie een belangrijk onderdeel.  Er zijn meerdere partners die een ouderbijeenkomst kunnen verzorgen, zo ook de Hartstichting.

De workshop Lekker Fit! is ontwikkeld voor ouders van kinderen op de basisschool. Aan de hand van leuke praktijkvoorbeelden doen ouders ideeën op en wisselen ervaring uit over gezond eten en voldoende bewegen.

De workshop is bedoeld voor een kleine groep ouders. Bij voorkeur is de groep niet groter dan 20 personen. De workshop duurt ongeveer 1 uur en is bijzonder geschikt voor ouderkamers of koffieochtenden.

Ouders van jonge kinderen hebben zelf invloed op het gedrag van hun kind. Tijdens de bijeenkomst krijgen ouders pratkitsche tips over:

 • ontbijt, drinken, bewegen, tussendoortjes en gezonde traktaties
 • maken van concrete afspraken met kinderen over voeding en beweging

Op aanvraag kan deze bijeenkomst aangevuld worden met een module over de invloed van reclame of een module over gezond gewicht bij kinderen.

 

Ouderworkshop Lekker Fit

Pannenkoeken leskist

Pannenkoeken bakken in de klas met meel dat je zelf gemalen hebt. Een houten graanmolentje is het belangrijkste onderdeel van deze kist. Verder zitten er keukenmaterialen in om pannenkoeken mee te bakken. Alleen de warmtebron moet je zelf verzorgen. Het prentenboek over Opa Pettsson die pannenkoeken bakt zit ook in de kist.

Pannenkoeken leskist

Prima anti pestmethode

De Prima-aanpak is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen die te maken heeft met pesten wordt betrokken: ouders, leerlingen en alle personeelsleden van de school. De aanpak bestaat uit vijf vaste onderdelen waaronder een handleiding, een e-learning module en een lespakket bij de film Spijt!.

Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te kunnen laten komen in de klas, is het bestaande Prima-lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de populaire film Spijt!. De film loopt als een rode draad, in woord en in beeld, door alle lessen van het lespakket heen. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp aan de slag te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat er na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest.

 

Prima anti pestmethode

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD

PAD of PAD-leerplan staat voor Programma Alternatieve Denkstrategieën. Het is van oorsprong een Amerikaans preventieprogramma. Sinds 1987 wordt dit programma gebruikt in Nederland op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen binnen een REC. 

Schoolteams worden getraind met behulp van een uitgebreide lessenserie en extra hulpmiddelen om op een professionele wijze te werken aan de sociale competentie van hun leerlingen.


PAD richt zich vooral op de preventie, zodat kinderen sociaal en emotioneel competenter worden, door middel van:

 • Aandacht besteden aan gedrag dat wel of niet mag.
 • Systematisch en intensief aandacht besteden aan de achterliggende normen en waarden.
 • Denken aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en dat van de andere betrokkenen.
 • Verschillende manieren voorleggen om problemen op te lossen.
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD

Programma van Eisen 'Frisse Scholen'

Op de website Frisse Scholen  is veel informatie te vinden voor scholen gericht op een gezond milieu, zo ook het programma van 'Eisen Frisse Scholen' Dit programma  kan als leidraad dienen voor opdrachtgevers van nieuw en verbouw van scholen bij het realiseren van frisse scholen.
Programma van Eisen 'Frisse Scholen'

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN