Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Ouderbijeenkomst Relaties en Seksualiteit

GGD Fryslân kan een ouderbijeenkomst op school verzorgen over relaties en seksualiteit, als dit past binnen een brede aanpak van dit thema op school.

Vaak wordt de ouderbijeenkomst in of rondom de de Week van de Lentekriebels (rond 21 maart)  georganiseerd

De school kan kiezen uit drie soorten ouderbijeenkomsten:

1. Algemene ouderbijeenkomst relaties en seksualiteit

2.  Ouderbijeenkomst seksuele weerbaarhied

3. Relaties en Seksualiteit en nieuwe media

 

Duur circa 1,5 tot 2 uur

 

Ouderbijeenkomst Relaties en Seksualiteit

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) kan een voorlichting over genotmiddelen  voor ouders op school verzorgen. Eventueel kan de ouderavond in combinatie met een Theater aanbod uitgevoerd worden. Daarnaast is het goed om ouders te betrekken bij dit onderwerp. Er zijn diverse websites beschikbaar voor ouders die informatie geven.

 

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

 GGD Fryslân, Jeugdgezondheidszorg,  kan op verzoek een ouderbijeenkomst over het thema voeding en bewegen verzorgen op school.  Duur bijeenkomst is ongeveer 1,5 uur.

Tijdens deze bijeenkomst gaan ouders op een interactieve wijze met elkaar in gesprek over opvoeden met als thema ‘voeding en bewegen’.

 

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

Ouderbijeenkomsten

Het betrekken van ouders vergroot het effect van de voorlichting. Ouders vervullen een voorbeeldrol en kunnen thuis met hun kind nog eens over het onderwerp praten en hen ondersteunen bij wat ze hebben geleerd. Tijdens de ouderbijeenkomst staat Halt stil bij de leef- en denkwereld van jongeren en welke rol ouders kunnen vervullen.

De bijeenkomsten zijn praktisch en gericht op de vragen die bij ouders leven. Ook kunnen de ouderbijeenkomsten zonder voorlichting aan de leerlingen worden ingezet. Voorkomende thema’s zijn:  Veilig Buitenspelen, Kattenkwaad, Invloed van de groep en Online Veiligheid.
Ouderbijeenkomsten

Ouderworkshop Lekker Fit

Binnen het lesprogramma Lekker Fit is aandacht voor ouderpartcipatie een belangrijk onderdeel.  Er zijn meerdere partners die een ouderbijeenkomst kunnen verzorgen, zo ook de Hartstichting.

De workshop Lekker Fit! is ontwikkeld voor ouders van kinderen op de basisschool. Aan de hand van leuke praktijkvoorbeelden doen ouders ideeën op en wisselen ervaring uit over gezond eten en voldoende bewegen.

De workshop is bedoeld voor een kleine groep ouders. Bij voorkeur is de groep niet groter dan 20 personen. De workshop duurt ongeveer 1 uur en is bijzonder geschikt voor ouderkamers of koffieochtenden.

Ouders van jonge kinderen hebben zelf invloed op het gedrag van hun kind. Tijdens de bijeenkomst krijgen ouders pratkitsche tips over:

 • ontbijt, drinken, bewegen, tussendoortjes en gezonde traktaties
 • maken van concrete afspraken met kinderen over voeding en beweging

Op aanvraag kan deze bijeenkomst aangevuld worden met een module over de invloed van reclame of een module over gezond gewicht bij kinderen.

 

Ouderworkshop Lekker Fit

Prima anti pestmethode

De Prima-aanpak is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen die te maken heeft met pesten wordt betrokken: ouders, leerlingen en alle personeelsleden van de school. De aanpak bestaat uit vijf vaste onderdelen waaronder een handleiding, een e-learning module en een lespakket bij de film Spijt!.

Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te kunnen laten komen in de klas, is het bestaande Prima-lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de populaire film Spijt!. De film loopt als een rode draad, in woord en in beeld, door alle lessen van het lespakket heen. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp aan de slag te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat er na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest.

 

Prima anti pestmethode

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD

PAD of PAD-leerplan staat voor Programma Alternatieve Denkstrategieën. Het is van oorsprong een Amerikaans preventieprogramma. Sinds 1987 wordt dit programma gebruikt in Nederland op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen binnen een REC. 

Schoolteams worden getraind met behulp van een uitgebreide lessenserie en extra hulpmiddelen om op een professionele wijze te werken aan de sociale competentie van hun leerlingen.


PAD richt zich vooral op de preventie, zodat kinderen sociaal en emotioneel competenter worden, door middel van:

 • Aandacht besteden aan gedrag dat wel of niet mag.
 • Systematisch en intensief aandacht besteden aan de achterliggende normen en waarden.
 • Denken aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en dat van de andere betrokkenen.
 • Verschillende manieren voorleggen om problemen op te lossen.
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD

Programma van Eisen 'Frisse Scholen'

Op de website Frisse Scholen is veel informatie te vinden voor scholen gericht op een gezond milieu, zo ook het programma van 'Eisen Frisse Scholen' Dit programma  kan als leidraad dienen voor opdrachtgevers van nieuw en verbouw van scholen bij het realiseren van frisse scholen.
Programma van Eisen 'Frisse Scholen'

Project verbetering binnenmilieu op basisscholen

Steeds vaker blijkt dat het binnenmilieu in veel schoolgebouwen sterk te wensen overlaat. Op veel scholen is het muf, te koud, te warm of te donker.
Een slecht binnenmilieu op school kan gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder geurhinder, vermoeidheid, hoofdpijn, zere ogen en verergering van allergie- of astmaklachten. Het leidt ook tot afname van concentratie en slechtere leerprestaties bij leerlingen.

GGD Fryslân voert sinds 2008 het project Verbetering binnenmilieu op basisscholen’ uit. Met subsidie van de overheid worden alle Friese basisscholen met een natuurlijk ventilatiesysteem binnen vijf jaar bezocht. Dit zijn scholen die afhankelijk van ramen en roosters zijn voor de luchtverversing. De GGD brengt per school de situatie met betrekking tot de ventilatie in kaart.

Deze scholen worden onderzocht volgens de eendagsmethode. In één dag wordt het onderzoek afgerond en het advies gepresenteerd. Het doel is om leerkrachten en directies bewust te maken van goed ventileren en concrete adviezen te bieden het binnenmilieu te verbeteren.

 Daarnaast wordt er in een teambijeenkomst geadviseerd over het belang van ventileren en wat de mogelijkheden zijn in de betreffende school.

Project verbetering binnenmilieu op basisscholen

Rookvrij schoolterrein

Op de site van rookvrijschoolterrein staat  een stappenplan om tot een rookvrij schoolplein te komen. Op de website wordt uitleg gegeven over de verschillende stappen en hulpmiddelen. Ook staan er feiten en cijfers over kinderen en roken op de site.

Rookvrij schoolterrein

Samen mediawijsDe nieuwe module Samen Mediawijs van Leefstijl is beschikbaar. De module bestaat uit 4 blokken met elk 5 activiteiten/lessuggesties. De activiteiten zijn gericht op de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en zijn ook te gebruiken in de bovenbouw van het SO/SBO. U bepaalt zelf wanneer u deze activiteiten op het rooster zet. Een activiteit neemt gemiddeld 30 - 34 minuten in beslag.

Module opzet

De werkwijze is dezelfde als bij andere modules van Leefstijl. Er zijn ervaringsgerichte activiteiten voor de hele groep, afgewisseld met opdrachten in tweetallen of kleine groepjes. De nadruk ligt op het reflectieve karakter van de opdrachten, gericht op uitwisseling en bewustwording en het ontwikkelen van een gezonde attitude, met als doel dat kinderen zelf bewust keuzes leren maken in het gebruik van sociale media.

Samen mediawijs

Schijf van vijf spel

Het Schijf van vijf spel laat kinderen kennis maken met de Schijf van vijf. Welke producten horen in welk vak? Wat een dag- of weekkeuze?

Het Schijf van vijf spel bestaat uit:

 • Schijf van vijf poster (spelbord)
 • 33 kaarten Schijf van vijf
 • 17 kaarten weekkeuze
 • 7 kaarten dagkeuze

Er zijn drie spelvarianten. Zo kan de spelleider het spel afstemmen op de doelgroep.

 1. makkelijk
 2. medium
 3. gevorderd
Schijf van vijf spel

School moves!

Het belang van meer bewegen op school is wel duidelijk. De vraag is vooral hoe je dat doet en hoe je het implementeert.

Scholennetwerk

Verandering en vernieuwing krijg je alleen door met elkaar te experimenteren, onderzoeken en lef te tonen.

Hoe werkt het?

Met School Moves! voeren groepsleerkrachten bijvoorbeeld samen met vakleerkrachten experimenten uit om meer bewegen op school te stimuleren. Samen bekijken ze welke activiteiten passen bij de groepsleerkracht, hun leerlingen en de schoolcontext.

Rekentafels

Bovenbouw leerlingen kunnen er nu al mee aan de slag. In 25 lessen leren kinderen de tafels automatiseren én jongleren met drie ballen. Het geheel wordt ondersteund door filmpjes.

School moves!

Schoolbeleid voor smartphonegebruik

Scholen willen duidelijkheid: hoe ga je om met smartphones op school? Toestaan? Verbieden? Was het maar zo makkelijk. Naast de evidente nadelen, zoals afleiding en verstoring van de lessen, hebben smartphones ook veel voordelen. Denk aan verdieping van de lessen met online quizzes, effectieve oefenapps en de mogelijkheid om roosterwijzigingen en cijfers direct door te geven.  Deze publicatie biedt schoolbesturen, schoolleiders en leraren handvatten om een afgewogen smartphonebeleid te ontwikkelen.

De publicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grondslagen voor beleidsontwikkeling
 • Stappenplan
 • Tips
 • Twee opmerkelijke cases
 • Conclusie
 • Achtergrondinformatie
 • Bronnenlijst
Schoolbeleid voor smartphonegebruik

Schoolfruit

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas.

Scholen die meedoen met ontvangen 25 weken gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week. De school maakt dan ook gebruik van de EU-Schoolfruit-lessen en materiaal voor het digibord

 

 

Schoolfruit

Smaakplezier op de BSO

Smaakplezier op de BSO is een klapper boordevol smakelijke activiteiten. Het menu bestaat uit 100 activiteiten, verdeeld over zes thema's:

 

 • In actie!
 • Pluktuin
 • Cre-eet-ief
 • Onderzoek en ontdek!
 • De smaakprofessor
 • Koken is kikkûh!

Waarom Kookplezier op de BSO?

 •  Door te ruiken, voelen, proeven, horen en te zien ervaren kinderen hoe leuk het is om met eten bezig te zijn.
 •  Kinderen proeven verschillende producten. Dit draagt bij aan een gevarieerd eetpatroon.
 •  Kinderen gaan aan de slag met gezonde producten. Ze leren welke producten gezond zijn en welke producten extra's.
 •  Kinderen houden van proefjes doen. In Smaakplezier op de BSO gaan ze zelf experimenteren met eten. De activiteiten zijn leuk en leerzaam!
Smaakplezier op de BSO

Smaakspel spelenderwijs leren over eten

Met behulp van het Smaakspel leren kinderen spelenderwijs over eten. Het spel bevat opdrachten waarbij kinderen met diverse producten in aanraking komen. Door kennis te maken met verschillende geuren, kleuren, texturen en smaken wordt de smaakontwikkeling gestimuleerd. Kinderen die met meer smaken bekend zijn, eten vaak gevarieerder en gezonder. Dat heeft voordelen voor nu en later.

Het spel bestaat uit:

 • 14 opdrachtkaarten
 • 72 productkaarten met afbeeldingen
 • 1 overzichtskaart

De kaarten met afbeeldingen zijn onderverdeeld in:

 • zintuigen
 • drinken
 • fruit
 • groente
 • dierlijke producten
 • granen
 • zetmeel
 • broodbeleg
 • melkproducten
 • snoep
 • dieren
 • herkomst
Smaakspel spelenderwijs leren over eten

Sociale media in het speciaal onderwijs

Het boek Sociale media in het speciaal onderwijs bevat vijftien portretten van leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die sociale media op een inspirerende, creatieve wijze inzetten in hun klas. Het boek is gemaakt door stichting Kennisnet, in samenwerking met LESCO
Sociale media in het speciaal onderwijs

Sport op Basisscholen

Het programma ‘Sport op Basisscholen’ (initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân) richt zich op het stimuleren van bewegen bij kinderen door het geven van gevarieerde gymlessen door vakleerkrachten.

Ter ondersteuning van de vakleerkrachten wordt er gebruikt gemaakt van het Lekker Fit lesprogramma

Deelnemen aan het programma gaat in overleg met desbetreffende gemeente.

 

 

Sport op Basisscholen

Toolbox DGSG

De toolbox bestaat uit downloads van de volgende onderdelen:

 • Richtlijnen
 • Lesmaterialen
 • Wervingsmateriaal Smoke Free Challenge
 • Toolkit Lachgas
 • Signaleren en begeleiden
 • Onderzoek
 • Peilstations
 • Diversen
 • Links
Toolbox DGSG

Toolbox mediaopvoeding: media? Gewoon opvoeden

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beedschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat gebruiken ze allerlei media. Moderne  media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Ouders hebben daar veel vragen over, zoals: "Met wie heeft mijn kind contact via de sociale media en wat gebeurt daar?"
Toolbox mediaopvoeding: media? Gewoon opvoeden

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN