Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Hun keuze, mijn verhaal

De documentaire Hun keuze, mijn verhaal is bedoeld kinderen bij scheiding. Wat een scheiding betekent voor een kind is niet voor elke school, leerkracht en docent duidelijk. De wetenschappelijk onderzochte en effectieve interventie KIES biedt uitkomst en geeft kinderen tools om beter om te gaan met de scheiding door een kort begeleidingstraject op school. Er zijn KIES coaches die kunnen helpen bij het begeleidingstraject. De KIES methode is in een aantal opzichten effectief: kinderen hebben minder probleemgedrag, een betere communicatie met de moeder en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding.
Hun keuze, mijn verhaal

Iedereen fit op school

Iedereen fit op school is een platform over wat volgens kinderen en leerkrachten de ideale fitte school is. Het doel is ouders en scholen inspireren en stimuleren om scholen fitter te maken.

Wat is een fitte school?

Op een fitte school zijn kinderen fit, blij en zitten lekker in hun vel.

Wat is volgens kinderen een fitte school?

 • Lekker springen met een leuk filmpje
 • Een bar met gezonde dingen om zelf te kiezen
 • Een grote buitenruimte met een grasveld waar speeltoestellen staan

Stap voor stap een fitte school

Stap 1: laat je inspireren door de website

Stap 2: meld je direct aan om het nieuwjaar te starten met praktische tips, energizers en schoolmelk.

Stap 3: de grote, fitte school-metamorfose, ofwel een school helemaal fit maken en aan heel Nederland laten zien.

Wil je dit op jouw school? Geef je school dan op. Aanmelden kan via de website iedereen fit op school.

Iedereen fit op school

Ik ben 9 - 13 jaar

Eten doe je elke dag. Maar wat weten kinderen van 9 - 13 jaar eigenlijk over eten? Op deze site kunnen kinderen  informatie vinden over:

 • gezond, lekker, duurzaam en afwisselend eten
 • hoe ga je met verleidingen om
 • hoe blijf je fit
 • wat is een gezond gewicht
 • superlekkere traktatierecepten
 • tips voor een spreekbeurt over voeding

 

Ik ben 9 - 13 jaar

Ik ben offline.nl Ganzenbordspel

Voor leerlingen die moeite hebben met het inlassen van een sociale media pauze. Als leerlingen dit spel spelen worden ze geconfronteerd met allerlei situaties die ze aan het denken zetten over het eigen sociale media gebruik. Het doel van het spel is bewustwording. Het spel is kan iik gespeeld worden met meerdere mensen, bijvoorbeeld in een klas of bibliotheek. Er kunnen 6 mensen spelen per ganzebord. Er kunnen ook meerdere borden worden uitgeprint.

Het spel bestaat uit:

 • Algemene informatie
 • Het ganzenbord
 • Pionnen en dobbelstenen
 • Opdrachten, spelregels, valkuilen 11 - 13 jaar
 • Opdrachten, spelregels, valkuilen 13 - 21 jaar

Na het invullen van het formulier kan het spel gedownload worden.

Ik ben offline.nl Ganzenbordspel

Inspiratieboek sociale media

Hoe zet je sociale media met succes in op school? Op die vraag geven 21 mensen uit het basisonderwijs (19 Nederlanders, 2 Vlamingen) antwoord in ons boek Sociale Media op de Basisschool. Het boek is prachtig geïllustreerd met tekeningen die kinderen over sociale media maakten. 

De leerkrachten vertellen in het inspiratieboek over hun aanpak:

 • Hoe combineer je wereldoriëntatie met sociale media?
 • Hoe zet je sociale media in voor een goed doel?
 • Hoe kunnen wiki's je helpen bij je onderwijs?
 • Hoe maak je de les spannender met QR-codes?
 • Hoe maak je leerlingen mediawijs met een klassenblog?
 • Hoe kun je apps benutten in de klas?
 • Hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid via sociale media?
 • Hoe maak je een videoclip met de klas?
 • Hoe maak je je collega's enthousiast voor sociale media?
 • Hoe stimuleer je kennisdeling in het SBO via LinkedIn?

Bijzondere extra's:

 • Een stappenplan om sociale media op school in te voeren.
 • Het sociale media ABC met 26 x 2 tools en lestips.
Inspiratieboek sociale media

IVN

IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) werkt aan een duurzame samenleving. Het idee van IVN is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN heeft een ruime collectie lesmaterialen voor het basisonderwijs. Naast het lesmateriaal zijn er ook allerlei andere materialen te koop:

 • Natuurboeken
 • Zoekkaarten
 • Veldwerk materialen zoals: loepen
 • Natuurontdekkisten

 

IVN

Kids in actie tegen online pesten

Cyberpesten wordt met dit pakket op een andere manier aangepakt. In een project van zes weken, gaan de leerlingen in de klas en thuis aan de slag mat opdrachten en groepsgesprekken. Ze gaan zelf op onderzoek uit en houden al hun bevindingen dagelijks bij in een persoonlijk 'expert-dagboek". Kinderen zijn de experts! Door kinderenals experts over de online wereld aan het woord te laten, voelen ze zich gehoord en zijn ze bereid meer met elkaar en de leraar te delen. Door wekelijkse groepsgesprekken leren de kinderen van elkaar wat er allemaal wel en niet mag online, wat de gevolgen zijn van online pesten, wat er allemaal mis kan gaan, maar vooral wat er allemaal leuk is online. Het project wordt afgesloten met het ontwerpen van een voorlichtingsposter of online presentatie over alles wat ze hebben geleerd.
Kids in actie tegen online pesten

KiVa programma tegen pesten

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.

KiVa biedt scholen een programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en sociaal-emtionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
KiVa programma tegen pesten

Knutselend vergroenen

Samen en simpel je schoolplein vergroenen met de handige en leuke tips uit de tip-sheet van IVN.

Kijk op: www.scharrelkids.nl voor meer tips en beleef het buiten.

Meer weten over gezonde schoolpleinen? Kijk op: www.gezondeschool.nl/schoolpleinen

 

Knutselend vergroenen

Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een digitale lessenserie over weerbaarheid, relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs. Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Het lespakket bestaat uit:

 • Toegang tot lessenportal met online lessen voor groep 1 t/m 8
 • Algemene introductie in relationele en seksuele vorming
 • Vragenbox voor anonieme vragen van leerlingen
 • Toegang tot een dashboard van de school om de voortgang te monitoren.

Er is ook een pakket voor het speciaal onderwijs.

Kriebels in je buik

Kwistut

De leerlingen worden uitgedaagd om mee te doen met deze interactieve spelshow.
Samenwerken, snelheid, rekenkracht en behendigheid zijn de vele talenten die de kinderen zullen moeten inzetten om uiteindelijk deze “Kwistut” te winnen. De vragen zijn helemaal afgestemd op de leeftijdsgroep en onderwerpen als Bitcoin, rente, korting, geldkennis en sparen komen aan de orde. Mike-E en Spike-Y spelen “live” met alle kinderen tegen 22 andere tegenstanders. Wie heeft het meeste verstand van geldzaken…?

De Money-Man zal echter roet in het eten proberen te gooien. Nog nooit heeft er immers iemand deze “Superheld met verstand van geld” verslagen.
Lukt het de leerlingen vandaag om het tij te keren? En zullen ze voor eens en voor altijd af zijn van deze toch wat eigenaardige persoon?

Kwistut

Landbouw leskist

Reeds eeuwenlang bestaat er een wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. In de map zijn rond het thema “de Friese boerderij “ voor de bovenbouw lessuggesties uitgewerkt, waarin de betekenis en het gebruik van de omgeving door de mens duidelijk wordt.

De geschiedenis van het boerenbedrijf wordt behandeld en er is een lesbrief over biologische landbouw. Voor de verschillende opdrachten en activiteiten genoemd in de map is praktisch materiaal aanwezig.

 Bij de lessen kan verder gebruik gemaakt worden van  agrarische vakbladen en zoekkaarten.

Landbouw leskist

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

Leefstijl

Leerlijn water

Instroom in watergerelateerde vervolgopleidingen kun je alleen vergroten door meer jongeren te interesseren voor water. WaterCampus Leeuwarden tracht de interesse op te wekken door scholieren tijdens hun schoolcarrière via inspirerende ontmoetingen en activiteiten in contact te brengen met de veelzijdige wereld van water. Zo bezoekt de 'WaterProfessor' meer dan 100 basisscholen in Friesland met een interactieve lessenserie. In het voortgezet onderwijs richt de WaterCampus  zich op profielkeuzevoorlichting, excursies, ontwerpopdrachten, gastlessen, wedstrijden en wordt lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs.

Wetsus werkt met een vast team van 5 docenten aan diverse projecten welke gebruikt kunnen worden binnen het basis-en voortgezet onderwijs.

Leerlijn water

Lekker Fit

Lekker Fit! is een lespakket met doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 op de basisschool en heeft een preventief doel. Kinderen leren alles over gezond eten en bewegen en ze worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij maken.

Het doel van Lekker Fit Fryslân is kinderen op een leuke manier een gezonde leefstijl aan te leren. Het succes van Lekker Fit Fryslân wordt versterkt door de extra onderdelen:

 • Gastles door voedingsdeskundige
 • Sportlessen door vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • Sportkennismakingscursussen in samenwerking met lokale sportverenigingen

Het lesprogramma bestaat uit een reeks van acht lessen per leerjaar.

 

 

Lekker Fit

Lesboekje 104 leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 - 8 jaar

Welke apps en websites zijn geschikt voor leerlingen? Waar worden ze nu echt wijzer van? De gids zet de beste apps en sites op een rij.
Lesboekje 104 leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 - 8 jaar

Leskist tegen pesten

Het doel van de leskist tegen pesten is de sfeer in de klas positief te beïnvloeden met behulp van spellen, lessen en informatie over methoden en interventies. De leskist bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gedragen, gedrag
 • Kwaliteitenspel
 • Complimentenspel
 • Groepsgedoe
 • Gelukspel
 • Pestpiramide
 • Ik denk me sterk
 • Handboek tegen pesten
 • Meidenvenijn lessen
 • Spijt lespakket
 • Folders over erkende interventies/methoden
Leskist tegen pesten

Lespakket mondgezondheid voor nieuwkomers

Goed tandenpoetsen, maximaal 7 keer per dag eten en/of drinken en regelmatig voor controle naar de tandarts is de basis voor een goed gebit. Als je de kinderen in een vroeg stadium leert hoe ze hun gebit schoon houden, hebben ze daar hun hele leven plezier van. Het klinkt vanzelfsprekend maar is dat niet. Het belang van goede mondzorg gaat helaas nog stees aan veel kinderen en hun ouders voorbij. Dit lespakket bestaat uit instructies en materialen om hier mee aan de slag te gaan.

Lespakket mondgezondheid voor nieuwkomers

Lespakket week zonder vlees

Stichting Nationale Week Zonder Vlees vraagt leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs om op speelse wijze 1 uur aandacht te besteden an de vraag wat gezonde, duurzame voeding is. Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld. Als klassen mee doen dan ontvangen ze een leuke, gezonde verrrassing! Het lespakket bestaat uit:

 • Docentenhandleiding
 • Bronnenlijst
 • Powerpoint
 • Uitgeschreven tekst bij de Powerpoint
 • Afhankelijk van de doelgroep additieven die nodig zijn voor de les

 

Lespakket week zonder vlees

Lessonup

Lessonup is platform voor docenten waar heel veel verschillende lessen worden aangeboden over Sociale veiligheid.  Via een inlogcode komen je op de site en daarna kun je een eigen les samenstellen die gebruikt kan worden op het digibord. Het bestaat uit:

 • Video's
 • afbeeldingen
 • handige sites
 • interactieve quizvragen

Het kan gebruikt worden in alle schooltypen.

Lessonup

Lezingen Positief opvoeden (Triple P)

De lezingen Positief Opvoeden zijn bestemd voor een grotere groep ouders en bestaat uit een interactieve lezing over het thema. Ouders wisselen vervolgens door middel van een werkvorm ervaringen uit. Ook is er ruimte om vragen te stellen en de ouders krijgen informatie over het onderwerp mee naar huis. Deze oudervoorlichting is avondvullend en wordt gegeven door een pedagoog. Drie thema’s: De kracht van Positief opvoeden Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren Veerkracht bij kinderen bevorderen.

De bijeenkomsten kunnen kort na elkaar maar ook los van elkaar georganiseerd worden.

Lezingen Positief opvoeden (Triple P)

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN