Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Gastles mediawijsheid

Voor gastessen mediawijsheid kunnen wij u door verwijzen naar een breed scala van mediacoaches in de regio Friesland. De GGD heeft zelf ook een mediacoach binnen de organisatie werken, deze kan dringende zaken oppakken. Een mediacoach kan ook trainingen aan leerkrachten verzorgen.
Gastles mediawijsheid

Gehoorschade: interventies en materialen

Gehoorschade: interventies en materialen geeft een overzicht van:

 • Interventies
 • Lesmaterialen
 • Websites
 • Campagnes
Gehoorschade: interventies en materialen

Gezonde school en Genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs.  De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

Voor het basisconderwijs is er een aanbod voor de leerlingen van roep 7/8.

 

 

 

Gezonde school en Genotmiddelen

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. De website staat boordenvol praktische tips en voorbeelden zodat scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. Het project is bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Gezonde schoolpleinen

Gezonderwijs

Het lesmateriaal Gezonderwijs bevat  veel praktische en en direct inzetbare tips voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Zowel als opstap, of als aanvulling op bestaande lessen gericht op voeding en bewegen.
Gezonderwijs

Global schools

Sustainable Development Goals zijn een mooi uitgangspunt om leerlingen kennis te laten maken met de uitdagingen van de toekomst. Door hier jong mee te beginnen gaan jongeren een duurzame toekomst als referentiekader aannemen in hun eigen leven. Global Schools heeft lespakketten over dit onderwerp. De lespakketten zijn in het Engels, maar kunnen eenvoudig vertaald worden.
Global schools

Grensoverschrijdend gedrag: relaties en seksualiteit

Soms is de grens tussen experimenteren en misbruik, tussen vrijwillige en gedwongen  flinterdun. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes meisjes en één op de twintig jongens wel eens is gedwongen tot seksuele handelingen. Jongeren moeten tegenwoordig stevig in hun schoenen staan om zich niet te laten misbruiken, niet te laten verleiden of te laten manipuleren.

Op aanvraag biedt Fier Fryslân programma’s voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouderbijeenkomsten aan.

Grensoverschrijdend gedrag: relaties en seksualiteit

Groen gelinkt

Groen gelinkt geeft inspiratie voor een onvergetelijke les. Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante lesmaterialen, gastlessen of excursies bij jouw in de buurt. In GroenGelinkt zoek en vind je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk.
Groen gelinkt

Grow wizz kid

Bij het lessenpakket Grow wizz kid ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de kennissamenleving. Het gaat hierbij om voedselvaardigheden. De volgende onderdelen staan hierbij centraal:

 • Onderzoek: weten is (gezond) eten
 • Beleven en eten (natuur en techniek)
 • Creatieve oplossingen bedenken (onderzoeken en ontdekken).

Grow whizz kid sluit aan bij 21ste eeuw vaardigheden.

Grow wizz kid

Haal meer uit je moestuin

Zeker voor beginnende moestuinders kan het starten van een moestuin best lastig zijn. Wanneer moet je zaaien? Zaai je binnen of buiten? Hoe maak je eigenlijk een plan voor je moestuin? IVN kan de beginnende tuinder op weg helpen met handige materialen zoals:

 • Zaaikalender
 • Moestuinplan
 • Verpothandleiding
 • Tips voor een insectenhotel
 • Het moestuin startpakket.

 

Haal meer uit je moestuin

Handboek de rouwende school

Wanneer een kinderdagverblijf of school wordt geconfronteerd met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek geeft houvast bij zo'n emotionele en verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen.
Handboek de rouwende school

Het groene schoolplein

Het groene schoolplein stimuleert (spel-)ontwikkeling en daagt leerlingen uit om zorgvuldig met het aanwezige leer- en speelgroen om te gaan. Het groene schoolplein is altijd acueel, leerzaam en vooral uitdagend. Gezelligheid, veiligheid en het sociale karakter sluiten goed aan bij de kernwaarden die leven binnen de school.

Kernwaarden:

 • Respectvol: de leerlingen hebben respect voor elkaar tijdens de pauze, maar ook voor de materialen en het aanwezige groen.
 • Veilig: het nieuwe sport- & spelmateriaal, het nieuwe hek, het groen zijn veilig om mee te spelen. De groente uit de moestuin is veilig om te eten.
 • Leerlingen dagen zichzelf uit om steeds meer te kunnen en te durven op het gebied van sport en spel. Door de aanwezigheid van groen op het plein, ontwikkelen de leerlingen zorg voor de natuur.
 • Verantwoordelijkheid: de leerlingen leren goed om te gaan met alle spullen.
Het groene schoolplein

Hoortoren

De Hoortoren bestaat uit een bewaardoos met lespakket voor alle groepen van de basisschool. Voor de onderbouw zijn er vrolijke vertelposters, voor de bovenbouw gelamineerde opdrachtkaarten. Voor de bovenbouw is er ook een DVD opgenomen, een film over geluid en preventie van gehoorbeschadiging. Het interactieve karakter van het lespakket maakt dat de informatie beter wordt opgenomen.

Het lesmateriaal is gedifferentieerd naar vier niveaus. Bij alle materialen hoort een handleiding met extra lessuggesties en kopieerbare werkbladen. De Hoortoren is zowel geschikt voor gebruik in de klas als voor een project.

Bij de hoortoren hoort een digitale decibelmeter. Uw leerlingen meten daarmee exact hoeveel decibel verschillende geluiden voortbrengen.

Van de Hoortoren is ook een digitale versie beschikbaar. Deze versie is geschikt voor het digibord. Bovendien is de digitale versie uitgebreid met een opdrachtkaart voor groep 7 en 8. De opdrachtkaart geeft extra verdieping op gehoorbescherming. Verder zijn er toetsen opgenomen om te controleren of leerlingen de opgedane kennis hebben onthouden.

Dit lespakket ontving van het Centrum Gezond Leven het predicaat: Goed beschreven.

Hoortoren

Hulptroepen uit de natuur

De natuur is heel belangrijk. Niet alleen om lekker in te wandelen of te fietsen, maar heel veel bloemen en insecten uit de natuur hebben een belangrijke taak. Ze zijn  onmisbaar. Verschillende insecten zorgen al jaren voor gezond en veilig voedsel op ons bord.

Er wordt uitgelegd hoe hommels, sluipwespen, roofmijten, nuttige schimmels en bacteriën dagelijks bijdragen aan gezonde gewassen. En hoe telers daardoor minder afhankelijk zijn van chemische middelen, zodat wij zorgeloos kunnen genieten van de lekkerste groente en fruit en de mooiste bloemen.

Er is een educatiekit voor groep 4, 5 en 6. Bij de educatiekit hoort een educatieprogramma.

Hulptroepen uit de natuur

Hun keuze, mijn verhaal

De documentaire Hun keuze, mijn verhaal is bedoeld kinderen bij scheiding. Wat een scheiding betekent voor een kind is niet voor elke school, leerkracht en docent duidelijk. De wetenschappelijk onderzochte en effectieve interventie KIES biedt uitkomst en geeft kinderen tools om beter om te gaan met de scheiding door een kort begeleidingstraject op school. Er zijn KIES coaches die kunnen helpen bij het begeleidingstraject. De KIES methode is in een aantal opzichten effectief: kinderen hebben minder probleemgedrag, een betere communicatie met de moeder en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding.
Hun keuze, mijn verhaal

Iedereen fit op school

Iedereen fit op school is een platform over wat volgens kinderen en leerkrachten de ideale fitte school is. Het doel is ouders en scholen inspireren en stimuleren om scholen fitter te maken.

Wat is een fitte school?

Op een fitte school zijn kinderen fit, blij en zitten lekker in hun vel.

Wat is volgens kinderen een fitte school?

 • Lekker springen met een leuk filmpje
 • Een bar met gezonde dingen om zelf te kiezen
 • Een grote buitenruimte met een grasveld waar speeltoestellen staan

Stap voor stap een fitte school

Stap 1: laat je inspireren door de website

Stap 2: meld je direct aan om het nieuwjaar te starten met praktische tips, energizers en schoolmelk.

Stap 3: de grote, fitte school-metamorfose, ofwel een school helemaal fit maken en aan heel Nederland laten zien.

Wil je dit op jouw school? Geef je school dan op. Aanmelden kan via de website iedereen fit op school.

Iedereen fit op school

Ik ben 9 - 13 jaar

Eten doe je elke dag. Maar wat weten kinderen van 9 - 13 jaar eigenlijk over eten? Op deze site kunnen kinderen  informatie vinden over:

 • gezond, lekker, duurzaam en afwisselend eten
 • hoe ga je met verleidingen om
 • hoe blijf je fit
 • wat is een gezond gewicht
 • superlekkere traktatierecepten
 • tips voor een spreekbeurt over voeding

 

Ik ben 9 - 13 jaar

Ik ben offline.nl Ganzenbordspel

Voor leerlingen die moeite hebben met het inlassen van een sociale media pauze. Als leerlingen dit spel spelen worden ze geconfronteerd met allerlei situaties die ze aan het denken zetten over het eigen sociale media gebruik. Het doel van het spel is bewustwording. Het spel is kan iik gespeeld worden met meerdere mensen, bijvoorbeeld in een klas of bibliotheek. Er kunnen 6 mensen spelen per ganzebord. Er kunnen ook meerdere borden worden uitgeprint.

Het spel bestaat uit:

 • Algemene informatie
 • Het ganzenbord
 • Pionnen en dobbelstenen
 • Opdrachten, spelregels, valkuilen 11 - 13 jaar
 • Opdrachten, spelregels, valkuilen 13 - 21 jaar

Na het invullen van het formulier kan het spel gedownload worden.

Ik ben offline.nl Ganzenbordspel

Kids in actie tegen online pesten

Cyberpesten wordt met dit pakket op een andere manier aangepakt. In een project van zes weken, gaan de leerlingen in de klas en thuis aan de slag mat opdrachten en groepsgesprekken. Ze gaan zelf op onderzoek uit en houden al hun bevindingen dagelijks bij in een persoonlijk 'expert-dagboek". Kinderen zijn de experts! Door kinderenals experts over de online wereld aan het woord te laten, voelen ze zich gehoord en zijn ze bereid meer met elkaar en de leraar te delen. Door wekelijkse groepsgesprekken leren de kinderen van elkaar wat er allemaal wel en niet mag online, wat de gevolgen zijn van online pesten, wat er allemaal mis kan gaan, maar vooral wat er allemaal leuk is online. Het project wordt afgesloten met het ontwerpen van een voorlichtingsposter of online presentatie over alles wat ze hebben geleerd.
Kids in actie tegen online pesten

KiVa programma tegen pesten

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.

KiVa biedt scholen een programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en sociaal-emtionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
KiVa programma tegen pesten

Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een digitale lessenserie over weerbaarheid, relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs. Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Het lespakket bestaat uit:

 • Toegang tot lessenportal met online lessen voor groep 1 t/m 8
 • Algemene introductie in relationele en seksuele vorming
 • Vragenbox voor anonieme vragen van leerlingen
 • Toegang tot een dashboard van de school om de voortgang te monitoren.

Er is ook een pakket voor het speciaal onderwijs.

Kriebels in je buik

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN