Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Drankenkartons

Met het lespakket Drankenkartons kunnen leerlingen klassikaal of zelfstandig aan de slag met het thema recycling. Het lespakket is ook geschikt voor een presentatie of spreekbeurt. Bij het pakket is een prijsvraag inbegrepen, waarmee de klas een bezoek aan de recyclingfabriek kan winnen.

Melkpakken, pakken sap, vla of yoghurt, ze zijn gemaakt van karton, maar lekken niet. Hoe zit dat? Hoe worden pakken gerecycled? En hoe kan het dat de schoolmelkpakjes in hun tweede leven een kartonnen doos worden, of wc-papier?

Het lespakket bestaat uit:

 • 25 gestanste vouwbladen voor het vouwen van een drankenkarton
 • 1 zakje gerecycled papier
 • 1 zakje met plastic en aluminium pulp
 • Een begeleidende brief
 • De informatieve website: www.hedra.kenmerk.nl

 

Drankenkartons

Drink water net als Sem en prinses Drupje

 

Het waterpakket is bedoeld voor groep 1 tot en met 4 van het basisonderwijs. Het doel van het waterpakket is leerlingen op een speelse manier motiveren om water te gaan drinken. In het pakket zitten allemaal leuke, interactieve lessen en spelvormen. De inhoud van het waterpakket bestaat uit:

 • Voorleesboek Het lekke luchtkasteel
 • Lesbrief
 • Werkbladen
 • Rekenen met suikerklontjes
 • Waterhoentjes zoeken
 • Waterdiploma
 • Waterquiz
 • Spel: Onder de doek
 • Prinsessenjurk
 • Folders en poster
 • USB met lesbrief, werkbladen en informatieve filmpjes
 • En nog veel meer

Het waterpakket is te leen bij GGD Fryslân

Drink water net als Sem en prinses Drupje

Een frisse klas

Het informatieblad een frisse klas geeft praktische tips en adviezen over een gezonde ventilatie in de klas, ook in de winter.
Een frisse klas

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De onderwerpen zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met social media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk

 Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

FitGaaf!

FitGaaf! is een nieuw, leuk en goed onderbouwd plan-maatje dat kinderen én hun ouders op speelse wijze handvatten en structuur biedt bij het vasthouden of realiseren van een gezonde leefstijl.

Hoe werkt het?

Bij de FitGaaf!-kalender zitten verschillende stickers. Die mogen elke dag op de kalender geplakt worden voor elke gezonde actie die je die dag hebt voltooid. Er zijn eet en drink stickers en er zijn beweeg stickers. Daarnaast is er een fitcheck sticker voor een gezamenlijke evaluatie aan het eind van de week. Er is een joker sticker, waarmee af en toe gesmokkeld mag worden. Je hoeft namelijk niet 100 % te scoren! Om gezond te leven mag je best een keer iets ongezonds eten of drinken.

FitGaaf!

FitGaaf!

FitGaaf! is een nieuw, leuk en goed onderbouwd plan-maatje dat kinderen én hun ouders op speelse wijze handvatten en structuur biedt bij het vasthouden of realiseren van een gezonde leefstijl.

Hoe werkt het?

Bij de FitGaaf!-kalender zitten verschillende stickers. Die mogen elke dag op de kalender geplakt worden voor elke gezonde actie die je die dag hebt voltooid. Er zijn eet en drink stickers en er zijn beweeg stickers. Daarnaast is er een fitcheck ticker voor een gezamenlijke evaluatie aan het eind van de week. Er is een joker sticker, waarmee af en toe gesmokkeld mag worden. Je hoeft nl. niet 100 % te scoren.  Om gezond te leven mag je best een keer iets ongezonds eten of drinken.

FitGaaf!

Gastles mediawijsheid

Voor gastessen mediawijsheid kunnen wij u door verwijzen naar een breed scala van mediacoaches in de regio Friesland. De GGD heeft zelf ook een mediacoach binnen de organisatie werken, deze kan dringende zaken oppakken. Een mediacoach kan ook trainingen aan leerkrachten verzorgen.
Gastles mediawijsheid

Gehoorschade: interventies en materialen

Gehoorschade: interventies en materialen geeft een overzicht van:

 • Interventies
 • Lesmaterialen
 • Websites
 • Campagnes
Gehoorschade: interventies en materialen

Gezonde school en Genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs.  De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

Voor het basisconderwijs is er een aanbod voor de leerlingen van roep 7/8.

 

 

 

Gezonde school en Genotmiddelen

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. De website staat boordenvol praktische tips en voorbeelden zodat scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. Het project is bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Gezonde schoolpleinen

Gezonderwijs

Het lesmateriaal Gezonderwijs bevat  veel praktische en en direct inzetbare tips voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Zowel als opstap, of als aanvulling op bestaande lessen gericht op voeding en bewegen.
Gezonderwijs

Grensoverschrijdend gedrag: relaties en seksualiteit

Soms is de grens tussen experimenteren en misbruik, tussen vrijwillige en gedwongen  flinterdun. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes meisjes en één op de twintig jongens wel eens is gedwongen tot seksuele handelingen. Jongeren moeten tegenwoordig stevig in hun schoenen staan om zich niet te laten misbruiken, niet te laten verleiden of te laten manipuleren.

Op aanvraag biedt Fier Fryslân programma’s voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouderbijeenkomsten aan.

Grensoverschrijdend gedrag: relaties en seksualiteit

Groen gelinkt

Groen gelinkt geeft inspiratie voor een onvergetelijke les. Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante lesmaterialen, gastlessen of excursies bij jouw in de buurt. In GroenGelinkt zoek en vind je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk.
Groen gelinkt

Groen kennisnet

Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research waarin de groene onderwijsinstellingen, hun lectoraten, het Onderwijsvernieuwingsprogramma en de centra voor innovatief vakmanschap en de centres of expertise mede uitvoerende partners zijn. Er is een overzicht van lesmaterialen voor alle typen onderwijs
Groen kennisnet

Grow wizz kid

Bij het lessenpakket Grow wizz kid ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de kennissamenleving. Het gaat hierbij om voedselvaardigheden. De volgende onderdelen staan hierbij centraal:

 • Onderzoek: weten is (gezond) eten
 • Beleven en eten (natuur en techniek)
 • Creatieve oplossingen bedenken (onderzoeken en ontdekken).

Grow whizz kid sluit aan bij 21ste eeuw vaardigheden.

Grow wizz kid

Haal meer uit je moestuin

Zeker voor beginnende moestuinders kan het starten van een moestuin best lastig zijn. Wanneer moet je zaaien? Zaai je binnen of buiten? Hoe maak je eigenlijk een plan voor je moestuin? IVN kan de beginnende tuinder op weg helpen met handige materialen zoals:

 • Zaaikalender
 • Moestuinplan
 • Verpothandleiding
 • Tips voor een insectenhotel
 • Het moestuin startpakket.

 

Haal meer uit je moestuin

Handboek de rouwende school

Wanneer een kinderdagverblijf of school wordt geconfronteerd met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek geeft houvast bij zo'n emotionele en verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen.
Handboek de rouwende school

Handboek schoolpleinen

Buitenspelen is niet alleen leuk, maar biedt ook allerlei voordelen voor kinderen. Toch blijkt uit onderzoek dat 55% van de kinderen in de leeftijd van 4 - 11 jaar en 62 % van de jongeren van 12 - 17 jaar onvoldoende beweegt en de combinorm niet haalt. Dat betekent dat zij niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en oook niet aan de Fitnorm.

Een schoolplein biedt kinderen een goede gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten, samen te spelen, samen te werken en compromissen te sluiten. Maar hoe moet dit eruit zien? Waar moet je allemaal aan denken bij de (her) inrichting van een schoolplein.

Dit handboek geeft handvatten om scholen hierover te adviseren.

Handboek schoolpleinen

Het groene schoolplein

Het groene schoolplein stimuleert (spel-)ontwikkeling en daagt leerlingen uit om zorgvuldig met het aanwezige leer- en speelgroen om te gaan. Het groene schoolplein is altijd acueel, leerzaam en vooral uitdagend. Gezelligheid, veiligheid en het sociale karakter sluiten goed aan bij de kernwaarden die leven binnen de school.

Kernwaarden:

 • Respectvol: de leerlingen hebben respect voor elkaar tijdens de pauze, maar ook voor de materialen en het aanwezige groen.
 • Veilig: het nieuwe sport- & spelmateriaal, het nieuwe hek, het groen zijn veilig om mee te spelen. De groente uit de moestuin is veilig om te eten.
 • Leerlingen dagen zichzelf uit om steeds meer te kunnen en te durven op het gebied van sport en spel. Door de aanwezigheid van groen op het plein, ontwikkelen de leerlingen zorg voor de natuur.
 • Verantwoordelijkheid: de leerlingen leren goed om te gaan met alle spullen.
Het groene schoolplein

Hoortoren

De Hoortoren bestaat uit een bewaardoos met lespakket voor alle groepen van de basisschool. Voor de onderbouw zijn er vrolijke vertelposters, voor de bovenbouw gelamineerde opdrachtkaarten. Voor de bovenbouw is er ook een DVD opgenomen, een film over geluid en preventie van gehoorbeschadiging. Het interactieve karakter van het lespakket maakt dat de informatie beter wordt opgenomen.

Het lesmateriaal is gedifferentieerd naar vier niveaus. Bij alle materialen hoort een handleiding met extra lessuggesties en kopieerbare werkbladen. De Hoortoren is zowel geschikt voor gebruik in de klas als voor een project.

Bij de hoortoren hoort een digitale decibelmeter. Uw leerlingen meten daarmee exact hoeveel decibel verschillende geluiden voortbrengen.

Van de Hoortoren is ook een digitale versie beschikbaar. Deze versie is geschikt voor het digibord. Bovendien is de digitale versie uitgebreid met een opdrachtkaart voor groep 7 en 8. De opdrachtkaart geeft extra verdieping op gehoorbescherming. Verder zijn er toetsen opgenomen om te controleren of leerlingen de opgedane kennis hebben onthouden.

Dit lespakket ontving van het Centrum Gezond Leven het predicaat: Goed beschreven.

Hoortoren

Hulptroepen uit de natuur

De natuur is heel belangrijk. Niet alleen om lekker in te wandelen of te fietsen, maar heel veel bloemen en insecten uit de natuur hebben een belangrijke taak. Ze zijn  onmisbaar. Verschillende insecten zorgen al jaren voor gezond en veilig voedsel op ons bord.

Er wordt uitgelegd hoe hommels, sluipwespen, roofmijten, nuttige schimmels en bacteriën dagelijks bijdragen aan gezonde gewassen. En hoe telers daardoor minder afhankelijk zijn van chemische middelen, zodat wij zorgeloos kunnen genieten van de lekkerste groente en fruit en de mooiste bloemen.

Er is een educatiekit voor groep 4, 5 en 6. Bij de educatiekit hoort een educatieprogramma.

Hulptroepen uit de natuur

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN