Items met de tag GEZONDHEIDSEDUCATIE

(S)cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een landelijk voorlichtingsprogramma van Fonds Gehandicaptensport over het thema ‘leven en sporten met een handicap’ voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Online is gratis lesmateriaal beschikbaar waarin de thema’s gehandicaptensport, doorzettingsvermogen en durf centraal staan. Het materiaal bestaat uit een lerarenhandleiding, lessuggesties voor in de klas én in de gymzaal, werkbladen, filmpjes en een digitale quiz.

Naast de aangeboden theorie worden er lessen verzorgd door docenten met een handicap die in de klas een les theorie aanbieden en een praktijkles in de gymzaal waarin de kinderen zelf in een rolstoel plaatsnemen. (S)Cool on Wheels wordt gratis aangeboden aan basisscholen en wordt financieel ondersteund door hoofdsponsor Rabobank, de VriendenLoterij als maatschappelijk partner en lokale sponsoren. Ook kunnen scholen zelf via een sponsorloop organiseren en zelf een clinic verdienen of doorgeven aan de nieuwe groepen 7 en 8


(S)cool on Wheels

Aanbod op maat door Kinderdiëtist

In overleg met de Kinderdietist kan er een aanbod op maat aan de school gedaan worden, denk hierbij aan bijv een inloopspreekuur voor advies over gezonde eetgewoonten en leefstijl gecombineerd met voedingslessen in de klas en/of een themabijeenkomst.

Voorbeelden:

 • Wat komt er eigenlijk allemaal bij lekker en gezond eten kijken? Hoe werkt je smaak? En waarom is gezond eten belangrijk? En is dat dan nog wel lekker? Tijdens een interactieve gastles van de kinderdiëtist kunnen deze (en andere) onderwerpen aan bod komen.
 • ‘Supershopper’ voor leerlingen uit groep 7 en 8. Dit programma van het Voedingscentrum gaat over het herkennen van gezonde producten, etiketten lezen en keuzes maken. Een les in de klas wordt gecombineerd met een speurtocht door de supermarkt.
 • Een ouderavond of koffieochtend met onderwerpen zoals ‘hoe ga ik om met strijd aan tafel’, ‘hoe geef ik zelf het goede voorbeeld’ en ‘wat zijn nu eigenlijk de do’s en dont’s voor kinderen in de basisschoolleeftijd?’

 

 

Aanbod op maat door Kinderdiëtist

Afslag

Theatervoorstelling 'Afslag' is een interactieve en uitdagende theatervoorstelling over groepsdruk, ouder worden, keuzes maken, omgaan met verleidingen en opkomen voor jezelf. De Theatervoorstelling wordt bij voorkeur in combinatie met een ouderbijeenkomst met dit zelfde theater stuk georganiseerd.

 

Afslag

Alles kidzzz

Alles Kidzzz is een preventieve training voor kinderen die externaliserende gedragsproblemen vertonen thuis, op school of in andere situaties.

Alles kidzzz helpt in de volgende situaties:

• Ruzies oplossen door rustig aan te geven dat je iets niet leuk vindt of boos bent
• Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals pesten, treiteren en ruzies
• Opkomen voor jezelf zonder ruzie te maken
• Problemen met vrienden oplossen
• Minder snel boos worden
• Leren om eerst na te denken en dan te handelen
• Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen
• Benoemen en onderscheiden van emoties

Alles Kidzzz is opgenomen in het ondersteuningsaanbod van de Gezonde school. Dat wil zeggen dat scholen een bijdrage kunnen krijgen in de kosten van Alles Kidzzz. Wil je meer weten, kijk dan op het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School.

Uit het onderzoek: Wat werkt tegen pesten blijkt dat Alles Kidzzz volgens leraren effectief is in het verminderen van externaliserend gedrag zoals:

 • Pesten
 • Agressie
 • Boos en opstandig gedrag.
Alles kidzzz

Als een ramp de school treft

Scholen krijgen in toenemende mate te maken met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige tot soms langere tijd ontwrichten. Er wordt aandacht besteedt aan allerlei veiligheidsaspecten en mogelijke interventies zoals herstelrecht. Er wordt gewezen op het belang van een draaiboek en een crisisteam.
Als een ramp de school treft

Animatie en korte films over sociale veiligheid op school

Stichting School & Veiligheid heeft een film ontwikkeld die schoolleiders en -besturen informeert over wat de Wet veiligheid op school inhoudt. Een korte animatiefilm laat zien wat scholen kunnen doen om leerlingen een sociaal veilig schoolklimaat te bieden. Vervolgens vertellen vier schoolleiders zelf op enthousiaste wijze hoe zij in hun school aandacht schenken aan sociale veiligheid. De animatie en de vier schoolbezoeken zijn ook los te bekijken.

De Wet veiligheid op school bestaat sinds augustus 2015. Deze wet verplicht scholen in het primair en voortgezet onderwijs beleid te voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. School & Veiligheid ondersteunt scholen daarbij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via deze website, trainingen, conferenties en de helpdesk die bereikbaar is op telefoonnummer: 030 – 285 66 16.

Nu School & Veiligheid niet meer in persoon langsgaat bij scholen, is deze film ontwikkeld. In een animatie van twee minuten wordt de Wet veiligheid op school eenvoudig uitgelegd. Met die kennis in het achterhoofd vertellen vier schoolleiders hoe zij het sociaal veiligheidsbeleid hebben vormgegeven. School & Veiligheid is langs geweest bij deze vier scholen: de christelijke basisschool Instituut Coolsma (Driebergen), het Udens College, de openbare basisschool Het Pathmos in Enschede en Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht. Alle films staan op deze website.

Animatie en korte films over sociale veiligheid op school

Argumentenkaartjes

Spreek je regelmatig ouders aan en probeer je hen te overtuigen dat sport en bewegen ontzettend leuk en belangrijk is voor hun kind? Lijkt het niet echt tot hen door te dringen? Of schieten ouders in de weerstand wanneer je hen aanspreekt op het overgewciht van hun kind? Zijn dit herkenbare voorbeelden? Werk je als professional in de wijk of werk je in het onderwijs? Gebruike dan de Argumentenkaartjes.
Argumentenkaartjes

B-Fit programma + B-Fit coach

Het programma B-Fit is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het basisonderwijs. Hierbij worden alle kinderen inclusief hun sociale omgeving (zoals ouders en leerkrachten) als deelnemer aan het project gezien.
B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken in één totaalprogramma. Het uitgebreide programma richt zich op beweging, maar ook op informatie over voeding en inactiviteit zoals computeren

B-Fit coach
B-Fit coach is een cursus voor professionals, zoals combinatiefunctionarissen of groepsleerkrachten (met gymbevoegdheid), die een actievere en gezondere leefstijl willen creëren op scholen. In de cursus B-Fit coach leren cursisten van ervaringsdeskundigen hoe het effectieve gezondheidsprogramma werkt. Na het volgen van de cursus is de professional in staat om de beweeg- én voedingsinterventies zelfstandig op te zetten, uit te voeren en te implementeren op een basisschool. De dagelijkse praktijk rondom de uitvoering van het leefstijlprogramma staat gedurende de gehele cursus centraal.

 

 

B-Fit programma + B-Fit coach

Beweegplezier vanaf 4

'Beweegplezier vanaf 4' is een training voor professionals. Er wordt een scholing aangeboden met een uitgebreid repertoire aan spel- en beweegideeën.

In de training gaat men in de praktijk aan de slag met het uitvoeren, ervaren en begeleiden van  diverse spel- en beweegactiviteiten. In de training wordt  ook  aandacht besteed aan het opdoen van inspiratie voor het zelf bedenken van nieuwe beweegactiviteiten en om bestaande beweegactiviteiten aan te passen aan de groep.

Daarnaast is verschillend materiaal beschikbaar, dit is verkijgbaar via het informatiecentrum van GGD Fryslân.

 

 

Beweegplezier vanaf 4

Bijenkast leskist

Een echte bijenkast dient als leskist. Alle attributen van de imker zijn ook aanwezig.. Natuurlijk ook een potje bijenwas. De leskist is bestemd voor groep 5 en 6, maar ook voor de onderbouw is er een lesbrief. Werkbladen voor alle bouwen zijn aanwezig. Er is een serie mooie grote foto’s met alle informatie over bijen. De rest van de inventaris bestaat uit informatie, zoekkaarten, een cd-rom. Eigenlijk kan een les over bijen niet gegeven worden zonder een bezoek aan een bijenstal te brengen of een imker uit te nodigen in de klas. Telefoonnummers om een bezoek te kunnen regelen staan vermeld in de reader “Bomen en bijen”.

Te gebruiken van mei - september, buiten en binnen.

Bijenkast leskist

Bijenpad

Welk type bijen zijn er en hoe leven ze? Hoe groeit een bij, wat doen ze en hoe praten bijen met elkaar? Aan de hand van 10 opdrachten leren de leerlingen spelenderwijs meer over het bestaan van een bij. Ook vragen als “Wat wordt er bedoeld met de term ‘Bezig Bijtje’?”, komen aan de orde. Kinderen ontdekken het met behulp van deze leskist!

Te gebruiken: Buiten bij bloemen, in het voorjaar en de zomer.

Bijenpad

Boys R Us

Boys R Us´ is een spel voor jongens over relaties en seksualiteit. Jongens doen vaak alsof ze alles al weten over seks, maar stiekem hebben zij er ook vragen over en weten ze echt niet alles. Ze weten bijvoorbeeld vaak weinig over meisjes en het vrouwelijk lichaam.'Boys R Us' is een bordspel voor jongens tussen de 10 en 16 jaar en kent twee spelniveaus.

Het spel is gericht op kennis, zelfreflectie, het begrijpen van de invloed van vrienden en de media, het omgaan met relaties, communiceren met meisjes, voorkeuren, wensen en grenzen en het leren praten over intimiteit, seksualiteit en relaties.

Boys R Us

Carmen

Stichting School en veiligheid heeft een nieuw lespakket ontwikkeld om pesten op school bespreekbaar te maken. Leerlingen spelen in acht scenes het dramatische verhaal van Carmen.
Carmen

Chef het samen met tomaat

Chef het samen met tomaat is uitgeroepen tot beste kookboek van de wereld door de Gourmand World Cookbook Awards. Met het kookboek laat Chef het Samen zien hoe leuk en lekker het is om te koken met groente. Het doel van dit kookboek is: kinderen empoweren om meer groeten te eten, want groenten eten is behalve lekker, ook gezonder en goed voor het milieu.

Chef het samen met tomaat

Damnfoodwaste

Damn Food Waste is een on- en offline publiekscampagne tegen voedselverspilling. In de periode 2013 tot 2015 organiseerden we megalunches in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Zwolle, die consumenten lieten zien hoe voedselverspilling te voorkomen is. Deze evenementen trokken samen 13.000 bezoekers en daarbovenop bereikten we nog eens 6 miljoen mensen via de media. Damn Food Waste heeft zo voedselverspilling op de kaart weten te zetten. Damnfoodwaste heeft ook lessen ontwikkeld voor het basisonderwijs. Met het lespakket gaat over voedselverspilling en is bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met 8 (inclusief een verdiepingsmodule voor groep 7 en 8) De lessen duren ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Damnfoodwaste

Dappere dino's

Deze groepstraining van 12 bijeenkomsten van 45 min. leert kinderen van gescheiden ouders om te gaan met veranderingen tijdens en na scheiding. Kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken, leren beter met hun gevoelens omgaan, en leren stapsgewijs problemen oplossen. De trainers werken met een handpop, groepsdino 'Rex'. Ouders worden actief bij de training betrokken.
Dappere dino's

De grote plantenjacht

De grote plantenjacht is een lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen platen en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. Na afloop ontvangt de school 100, - euro om het actieplan van de leerlingen uit te voeren.

De grote plantenjacht bestaat uit de volgende lessen:

 • Algemene informatie en quiz
 • Schatkaart van de natuur
 • Leerkaarten
 • Natuurschatkist
 • Nog meer biodiversiteit
De grote plantenjacht

De Klas Beweegt!

De Klas Beweegt! is een klassikale bewegingsmethode die de dagelijkse lespraktijk van de leerkracht ondersteunt. Op een speelse manier leren kinderen houding, beweging en ontspanning  integreren in hun dagelijkse schoolsituatie. 

Het lesmateriaal van De klas beweegt! ondersteunt de leerkracht  in de dagelijkse praktijk. Enerzijds door met alle kinderen gezamenlijk te bewegen via een klassikale oefening. Anderzijds door per kind te bekijken wat hij of zij aan extra aandacht wenst.

'De klas beweegt' sluit naadloos aan op een groot aantal leerdoelen binnen het basisonderwijs, namelijk:

 • verantwoorde werkhouding
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • zelfexpressie
 • fysiek zelfbewustzijn
 • gezondheidsbevordering
 • motorische ontwikkeling

 

 

 

 

 

De Klas Beweegt!

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar:
De Vreedzame School

De wereld van voedsel

Speciaal voor de 9e editie van de Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid hebben gemotiveerde pabo-studenten uit het hele land, België en Zuid Afrika voorleesverhalen geschreven over het thema Voeding. De 18 beste verhalen zijn gebundeld in dit educatieve boek. Kinderen van de basisschool hebben alle tekeningen gemaakt. De tekeningen diende ter inspiratie voor de verhalen.
De wereld van voedsel

De wilde stad in de klas

De wilde stad is een bioscoopfilm die de stad bekijkt vanuit de ogen van de vele wilde dieren en planten die er leven. Voor dieren zijn onze straten, tunnels, grachten en gebouwen net zo aantrekkelijk als de wildernis: De stad is natuur. De film is een meeslepend verhaal vol avontuurlijke ontmoetingen tussen mens en dier.

Bij de film is een leuk, afwisselend, interactief lespakket ontwikkeld voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs, met clops op basis van beelden uit de film Met de clips, lesbrieven en werkbladen kun je in de klas aan de slag maar het leukste is natuurlijk om naar buiten te gaan. De wilde stad begint al op het schoolplein...

De wilde stad in de klas

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN