Items met de tag BELEID EN REGELGEVING

Advies Schoolveiligheid

Het schoolveiligheidsteam van Halt is een team van deskundigen op het gebied van veiligheid in en om school. Zij zijn op de hoogte van alle aspecten van sociale veiligheid. Het team geeft adviezen op maat over aanscherping en verbetering van de sociale veiligheid en/of het veiligheidsbeleid en biedt handreikingen om de adviezen in de praktijk te brengen. 

Het schoolveiligheidsteam stimuleert en ondersteunt bij de totstandkoming en het waarborgen van (bestuurlijke) afspraken tussen de school en andere partijen: politie, gemeente, veiligheidshuizen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast heeft het team als taak het versterken van de betrokkenheid van ouders, docenten en leerlingen bij het veiligheidsbeleid. Het beleid (fysieke) veiligheid wordt in schoolveiligheidsplan vastgelegd

Advies Schoolveiligheid

Agressieve ouders

Ouders die verhaal komen halen op school en agressief gedrag vertonen. Wat kunt u doen om te zorgen dat een gesprek niet escaleert? En wat als een gesprek wel uit de hand loopt?

Belangrijkste gesprekstips:

 • Voer het gesprek niet alleen
 • Blijf zichtbaar voor anderen
 • Ga dicht bij de deur zitten
 • Luister goed
 • Let op lichaamstaal
 • Praat in de tegenwoordige tijd, focus op de toekomst
Agressieve ouders

Als een ramp de school treft

Scholen krijgen in toenemende mate te maken met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige tot soms langere tijd ontwrichten. Er wordt aandacht besteedt aan allerlei veiligheidsaspecten en mogelijke interventies zoals herstelrecht. Er wordt gewezen op het belang van een draaiboek en een crisisteam.
Als een ramp de school treft

Chef!

Chef! Is het nieuwe lesportaal over voedseleducatie. In Chef! kun je aan de slag met alle lessen van Smaaklessen en EU-Schoolfruit. De lessen kun je via het digibord geven. Ga aan de slag met bestaande lesprogramma's, stel eigen lessen samen of start gelijk een leuke les op het digibord. Chef! is helemaal gratis.

Chef! Is er voor :

 • Leerkrachten basisonderwijs
 • Intermediairs van GGD en NME (bijvoorbeeld)
 • Gastlesdocenten zoals studenten, koks en andere geïnteresseerden.

Wat zit er allemaal in Chef!?

 • Smaaklessen
 • Smaakmissies
 • (Start)lessen EU Schoolfruit
 • Snacks EU-Schoolfruit
 • Introductie gastles voor gastdocenten
 • Kok in de klas les

 

Chef!

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar:
De Vreedzame School

De wereld van voedsel

Speciaal voor de 9e editie van de Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid hebben gemotiveerde pabo-studenten uit het hele land, België en Zuid Afrika voorleesverhalen geschreven over het thema Voeding. De 18 beste verhalen zijn gebundeld in dit educatieve boek. Kinderen van de basisschool hebben alle tekeningen gemaakt. De tekeningen diende ter inspiratie voor de verhalen.
De wereld van voedsel

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De onderwerpen zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met social media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk

 Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Gehoorschade: interventies en materialen

Gehoorschade: interventies en materialen geeft een overzicht van:

 • Interventies
 • Lesmaterialen
 • Websites
 • Campagnes
Gehoorschade: interventies en materialen

Gezonderwijs

Het lesmateriaal Gezonderwijs bevat  veel praktische en en direct inzetbare tips voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Zowel als opstap, of als aanvulling op bestaande lessen gericht op voeding en bewegen.
Gezonderwijs

Global schools

Sustainable Development Goals zijn een mooi uitgangspunt om leerlingen kennis te laten maken met de uitdagingen van de toekomst. Door hier jong mee te beginnen gaan jongeren een duurzame toekomst als referentiekader aannemen in hun eigen leven. Global Schools heeft lespakketten over dit onderwerp. De lespakketten zijn in het Engels, maar kunnen eenvoudig vertaald worden.
Global schools

Groen gelinkt

Groen gelinkt geeft inspiratie voor een onvergetelijke les. Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante lesmaterialen, gastlessen of excursies bij jouw in de buurt. In GroenGelinkt zoek en vind je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk.
Groen gelinkt

Helder op school

Helder op school is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs.  De kracht van Helder op school is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

 

 

 

 

Helder op school

Hoofdluisinstructie-advies aanpak

Op vrijwel iedere school wordt men wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen. Kinderen zijn er extra gevoelig voor, omdat ze al spelend vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Het is de verantwoordelijkheid van school en ouders om preventieve maatregelen te nemen.

Scholen kunnen zich bij GGD Fryslân opgeven voor een gratis hoofdluisinstructie. Voor deze instructie komt een assistente van de jeugdgezondheidszorg op school. Het doel van de bijeenkomst is dat de ouderwerkgroep kennis over hoofdluis en de behandeling hiervan opdoet. Daarnaast is er aandacht voor het opzetten van een ouderwerkgroep en alle materialen die daarbij gebruikt kunnen worden.

Hoofdluisinstructie-advies aanpak

Kanjertraining

Scholen kunnen met de Kanjertraining op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. 

De methode richt zich op het stimuleren van  sociaal vaardig gedrag en sociale problemen zoals pesten, conflicten en teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen.

Er zijn individuele trainingen mogelijk, training op locatie, of trainingen tot kanjercoordinator. Na het volgen van de training kunnen de leerkrachten zelf aan de slag in de groep.

Kanjertraining

KiVa programma tegen pesten

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.

KiVa biedt scholen een programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en sociaal-emtionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
KiVa programma tegen pesten

Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een digitale lessenserie over weerbaarheid, relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs. Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Het lespakket bestaat uit:

 • Toegang tot lessenportal met online lessen voor groep 1 t/m 8
 • Algemene introductie in relationele en seksuele vorming
 • Vragenbox voor anonieme vragen van leerlingen
 • Toegang tot een dashboard van de school om de voortgang te monitoren.

Er is ook een pakket voor het speciaal onderwijs.

En er is een pakket voor thuisonderwijs Lentekriebels thuis

Kriebels in je buik

Lekker Fit

Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl tegen een kleine investering. De methode behandelt de thema's voeding en bewegen. Het maken van gezonde keuzes staat voorop. Gedragsverandering vormt de educatieve draad door het hele lesprogramma. Deelnemende scholen melden goede resultaten:

 •  Leerlingen bewegen meer
 •  Eten gezonder
 •  Zijn van plan dat te blijven doen

Al meer dan 350.000 leerlingen plukken de vruchten van deze aanpak. Lekker Fit! is een door het loket gezond leven erkend pakket en draagt bij aan een gezonde school. Per schooljaar verschijnen er twee werkboekjes en minihandleidingen. 

 

 

 

Lekker Fit

Leskist tegen pesten

Het doel van de leskist tegen pesten is de sfeer in de klas positief te beïnvloeden met behulp van spellen, lessen en informatie over methoden en interventies. De leskist bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gedragen, gedrag
 • Kwaliteitenspel
 • Complimentenspel
 • Groepsgedoe
 • Gelukspel
 • Pestpiramide
 • Ik denk me sterk
 • Handboek tegen pesten
 • Meidenvenijn lessen
 • Spijt lespakket
 • Folders over erkende interventies/methoden
Leskist tegen pesten

Met de klas naar de boerderij

Zou het niet prachtig zijn als kinderen weer zouden weten waar hun voedsel precies vandaan komt? Nederlandse boeren weten hier wel raad mee. Want waar kunnen kinderen beter leren waar hun eten vandaan komt dan op de boerderij zelf? Onze aangesloten boeren nemen de klas mee in de beleving van de boerderij.

De pluspunten van boerderij educatie Nederland zijn:

 • 220 aangesloten boerderijen
 • verschillende sectoren
 • ervaren educatieboeren
 • overal in Nederland

Op de website van Boerderij Educatie Nederland kun je zien welke boeren er bij jou in de buurt actief zijn. Je kunt meteen een bezoek regelen.

 

Met de klas naar de boerderij

Ondersteuning pesten op school

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan scholen  ondersteunen om pesten te voorkomen.

De begeleiden van pesten op school begint met een telefonisch consult, om te inventariseren welk vraag er speelt. Het preventieprogamma bestaat vervolgens uit een intakegesprek, teambijeenkomst en een ouderavond waarin pesten centraal staat.


Ondersteuning pesten op school

Online masters

Online Masters is een gratis online lesprogramma over de digitale wereld. Online masters behandelt vier thema's:

 • Digitale wereld
 • creatief en vaardig online
 • veilig online
 • bewust online

In het lesprogramma nemen verschillende masters uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Aan de hand van filmpjes gaan de leerlingen aan de slag om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Na het doorlopen van het programma krijgen de leerlingen een certificaat waarop staat met welke vaardigheden zij hebben kennisgemaakt.

Bij het lespakket hoort een toolkit voor scholen. De toolkit kan gebruikt worden voor een ouderavond op school. De toolkit bestaat uit:

 • Een presentatie
 • Een handleiding voor de ouderavond
 • Nieuwsbrieftekst
Online masters

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN