Lekker Fit

Lekker Fit

Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl tegen een kleine investering. De methode behandelt de thema's voeding en bewegen. Het maken van gezonde keuzes staat voorop. Gedragsverandering vormt de educatieve draad door het hele lesprogramma. Deelnemende scholen melden goede resultaten:

  •  Leerlingen bewegen meer
  •  Eten gezonder
  •  Zijn van plan dat te blijven doen

Al meer dan 350.000 leerlingen plukken de vruchten van deze aanpak. Lekker Fit! is een door het loket gezond leven erkend pakket en draagt bij aan een gezonde school. Per schooljaar verschijnen er twee werkboekjes en minihandleidingen. 

 

 

 

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN