Bewegen en sport

Een actieve leefstijl houdt leerlingen fit en gezond. Een Gezonde School geeft goede lessen bewegingsonderwijs en heeft extra aandacht voor inactieve leerlingen. Ook het aanbieden van bewegings- en sportactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.

(S)cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een landelijk voorlichtingsprogramma van Fonds Gehandicaptensport over het thema ‘leven en sporten met een handicap’ voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Online is gratis lesmateriaal beschikbaar waarin de thema’s gehandicaptensport, doorzettingsvermogen en durf centraal staan. Het materiaal bestaat uit een lerarenhandleiding, lessuggesties voor in de klas én in de gymzaal, werkbladen, filmpjes en een digitale quiz.

Naast de aangeboden theorie worden er lessen verzorgd door docenten met een handicap die in de klas een les theorie aanbieden en een praktijkles in de gymzaal waarin de kinderen zelf in een rolstoel plaatsnemen. (S)Cool on Wheels wordt gratis aangeboden aan basisscholen en wordt financieel ondersteund door hoofdsponsor Rabobank, de VriendenLoterij als maatschappelijk partner en lokale sponsoren. Ook kunnen scholen zelf via een sponsorloop organiseren en zelf een clinic verdienen of doorgeven aan de nieuwe groepen 7 en 8


(S)cool on Wheels

B-Fit programma + B-Fit coach

Het programma B-Fit is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het basisonderwijs. Hierbij worden alle kinderen inclusief hun sociale omgeving (zoals ouders en leerkrachten) als deelnemer aan het project gezien.
B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken in één totaalprogramma. Het uitgebreide programma richt zich op beweging, maar ook op informatie over voeding en inactiviteit zoals computeren

B-Fit coach
B-Fit coach is een cursus voor professionals, zoals combinatiefunctionarissen of groepsleerkrachten (met gymbevoegdheid), die een actievere en gezondere leefstijl willen creëren op scholen. In de cursus B-Fit coach leren cursisten van ervaringsdeskundigen hoe het effectieve gezondheidsprogramma werkt. Na het volgen van de cursus is de professional in staat om de beweeg- én voedingsinterventies zelfstandig op te zetten, uit te voeren en te implementeren op een basisschool. De dagelijkse praktijk rondom de uitvoering van het leefstijlprogramma staat gedurende de gehele cursus centraal.

 

 

B-Fit programma + B-Fit coach

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. De website staat boordenvol praktische tips en voorbeelden zodat scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. Het project is bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Gezonde schoolpleinen

Iedereen fit op school

Iedereen fit op school is een platform over wat volgens kinderen en leerkrachten de ideale fitte school is. Het doel is ouders en scholen inspireren en stimuleren om scholen fitter te maken.

Wat is een fitte school?

Op een fitte school zijn kinderen fit, blij en zitten lekker in hun vel.

Wat is volgens kinderen een fitte school?

 • Lekker springen met een leuk filmpje
 • Een bar met gezonde dingen om zelf te kiezen
 • Een grote buitenruimte met een grasveld waar speeltoestellen staan

Stap voor stap een fitte school

Stap 1: laat je inspireren door de website

Stap 2: meld je direct aan om het nieuwjaar te starten met praktische tips, energizers en schoolmelk.

Stap 3: de grote, fitte school-metamorfose, ofwel een school helemaal fit maken en aan heel Nederland laten zien.

Wil je dit op jouw school? Geef je school dan op. Aanmelden kan via de website iedereen fit op school.

Iedereen fit op school

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

 GGD Fryslân, Jeugdgezondheidszorg,  kan op verzoek een ouderbijeenkomst over het thema voeding en bewegen verzorgen op school.  Duur bijeenkomst is ongeveer 1,5 uur.

Tijdens deze bijeenkomst gaan ouders op een interactieve wijze met elkaar in gesprek over opvoeden met als thema ‘voeding en bewegen’.

 

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

School moves!

Het belang van meer bewegen op school is wel duidelijk. De vraag is vooral hoe je dat doet en hoe je het implementeert.

Scholennetwerk

Verandering en vernieuwing krijg je alleen door met elkaar te experimenteren, onderzoeken en lef te tonen.

Hoe werkt het?

Met School Moves! voeren groepsleerkrachten bijvoorbeeld samen met vakleerkrachten experimenten uit om meer bewegen op school te stimuleren. Samen bekijken ze welke activiteiten passen bij de groepsleerkracht, hun leerlingen en de schoolcontext.

Rekentafels

Bovenbouw leerlingen kunnen er nu al mee aan de slag. In 25 lessen leren kinderen de tafels automatiseren én jongleren met drie ballen. Het geheel wordt ondersteund door filmpjes.

School moves!

Schooljudo

Het sportprogramma Schooljudo bestaat uit kant en klare judolessen in echte judopakken op een echte judomat. Het programma biedt de mogelijkheid om na afloop nog een 6 gratis judolessen te volgen in de buur.

Tijdens de lessen wordt er (met een speciaal lespakket) hard gewerkt aan de 7 waarden:

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Discipline
 • Weerbaarheid
 • Beheersing
 • Samenwerken
 • Plezier

Leerlingen ontvangen na de lessen een diploma en een flyer met informatie over judolessen in de buurt.

Doel van het programma is het verbeteren van de sociale en motorische vaardigheden van leerlingen én kinderen plezier laten beleven in sport en bewegen.

7 redenen om voor Schooljudo te kiezen:

 • Schooljudo sluit aan op antipestbeleid
 • Schooljudo staat o de menukaart van Gezonde School
 • Bij een langere commitment wordt een extra korting in rekening gebracht
 • Een commitment van meerdere jaren bespaart organisatie tijd.
 • Schooljudo draagt bij aan een veilig schoolklimaat
 • De school krijgt ter profilering een Schooljudo school een gevelbordje
 • Leerkrachten beoordelen Schooljudo gemiddeld met een 9
Schooljudo

Special Heroes

Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. In het programma staan de leerlingen centraal. Afhankelijk van hun wensen worden sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal tot hockey, van atletiek tot korfbal, of wat dacht je van dansen en boogschieten?
Special Heroes

Sport op Basisscholen

Het programma ‘Sport op Basisscholen’ (initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân) richt zich op het stimuleren van bewegen bij kinderen door het geven van gevarieerde gymlessen door vakleerkrachten.

Ter ondersteuning van de vakleerkrachten wordt er gebruikt gemaakt van het Lekker Fit lesprogramma

Deelnemen aan het programma gaat in overleg met desbetreffende gemeente.

 

 

Sport op Basisscholen

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN