Bewegen en sport

Een actieve leefstijl houdt leerlingen fit en gezond. Een Gezonde School geeft goede lessen bewegingsonderwijs en heeft extra aandacht voor inactieve leerlingen. Ook het aanbieden van bewegings- en sportactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.

B-Fit programma + B-Fit coach

Het programma B-Fit is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het basisonderwijs. Hierbij worden alle kinderen inclusief hun sociale omgeving (zoals ouders en leerkrachten) als deelnemer aan het project gezien.
B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken in één totaalprogramma. Het uitgebreide programma richt zich op beweging, maar ook op informatie over voeding en inactiviteit zoals computeren

B-Fit coach
B-Fit coach is een cursus voor professionals, zoals combinatiefunctionarissen of groepsleerkrachten (met gymbevoegdheid), die een actievere en gezondere leefstijl willen creëren op scholen. In de cursus B-Fit coach leren cursisten van ervaringsdeskundigen hoe het effectieve gezondheidsprogramma werkt. Na het volgen van de cursus is de professional in staat om de beweeg- én voedingsinterventies zelfstandig op te zetten, uit te voeren en te implementeren op een basisschool. De dagelijkse praktijk rondom de uitvoering van het leefstijlprogramma staat gedurende de gehele cursus centraal.

 

 

B-Fit programma + B-Fit coach

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. De website staat boordenvol praktische tips en voorbeelden zodat scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. Het project is bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Gezonde schoolpleinen

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

 GGD Fryslân, Jeugdgezondheidszorg,  kan op verzoek een ouderbijeenkomst over het thema voeding en bewegen verzorgen op school.  Duur bijeenkomst is ongeveer 1,5 uur.

Tijdens deze bijeenkomst gaan ouders op een interactieve wijze met elkaar in gesprek over opvoeden met als thema ‘voeding en bewegen’.

 

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

Schooljudo

Het sportprogramma Schooljudo bestaat uit kant en klare judolessen in echte judopakken op een echte judomat. Het programma biedt de mogelijkheid om na afloop nog een 6 gratis judolessen te volgen in de buur.

Tijdens de lessen wordt er (met een speciaal lespakket) hard gewerkt aan de 7 waarden:

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Discipline
 • Weerbaarheid
 • Beheersing
 • Samenwerken
 • Plezier

Leerlingen ontvangen na de lessen een diploma en een flyer met informatie over judolessen in de buurt.

Doel van het programma is het verbeteren van de sociale en motorische vaardigheden van leerlingen én kinderen plezier laten beleven in sport en bewegen.

7 redenen om voor Schooljudo te kiezen:

 • Schooljudo sluit aan op antipestbeleid
 • Schooljudo staat o de menukaart van Gezonde School
 • Bij een langere commitment wordt een extra korting in rekening gebracht
 • Een commitment van meerdere jaren bespaart organisatie tijd.
 • Schooljudo draagt bij aan een veilig schoolklimaat
 • De school krijgt ter profilering een Schooljudo school een gevelbordje
 • Leerkrachten beoordelen Schooljudo gemiddeld met een 9
Schooljudo

Special Heroes

Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. In het programma staan de leerlingen centraal. Afhankelijk van hun wensen worden sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal tot hockey, van atletiek tot korfbal, of wat dacht je van dansen en boogschieten?
Special Heroes

Sport op Basisscholen

Het programma ‘Sport op Basisscholen’ (initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân) richt zich op het stimuleren van bewegen bij kinderen door het geven van gevarieerde gymlessen door vakleerkrachten.

Ter ondersteuning van de vakleerkrachten wordt er gebruikt gemaakt van het Lekker Fit lesprogramma

Deelnemen aan het programma gaat in overleg met desbetreffende gemeente.

 

 

Sport op Basisscholen

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN