Rookvrij schoolterrein

Rookvrij schoolterrein

Op de site van rookvrijschoolterrein staat  een stappenplan om tot een rookvrij schoolplein te komen. Op de website wordt uitleg gegeven over de verschillende stappen en hulpmiddelen. Ook staan er feiten en cijfers over kinderen en roken op de site.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN