Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) kan een voorlichting over genotmiddelen  voor ouders op school verzorgen. Eventueel kan de ouderavond in combinatie met een Theater aanbod uitgevoerd worden. Daarnaast is het goed om ouders te betrekken bij dit onderwerp. Er zijn diverse websites beschikbaar voor ouders die informatie geven.

 

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN